nieuws

ING tempert optimisme bouwsector

bouwbreed

De voortvarende start van de bouwsector in de eerste maanden van dit jaar, is vooral schijn. Faillissementen en het winterweer vertroebelen de groeicijfers. Dat constateert het Economische Bureau van ING in zijn nieuwste kwartaalbericht.

In januari steeg de bouwproductie met ruim 10 procent. Bovendien nam de werkvoorraad tussen december en februari met vier tiende maand toe tot 6,3 maanden. Daarmee lijkt de bouw de weg naar boven weer te hebben gevonden. De rekenmeesters van ING temperen echter het optimisme. Zo moet de forse productieverhoging volgens hen vooral afgezet worden tegen het extreem lage productieniveau in januari 2010 als gevolg van het slechte weer. “Toen kampten 51 procent van de bedrijven met stagnatie van werkzaamheden door vorst. Een jaar later gold dit voor slechts 9 procent. Hierdoor konden bouwbedrijven flink doorwerken en ging de productie dus flink omhoog”, aldus sectormanager Jan van der Doelen van de bank-verzekeraar.

De stijgende orderboeken van de laatste maanden kunnen volgens hem verklaard worden door het hoge aantal faillissementen in 2010. “Aannemers die over de kop gaan, hebben over het algemeen een kleiner orderboek dan bedrijven die voortbestaan. Op het moment dat deze bankroete bedrijven uit de statistieken vallen, gaat het gemiddelde van de orderboeken omhoog.”

Daar komt bij dat de opdrachten van de failliete bouwers uiteindelijk worden overgenomen door andere aannemers, hetgeen leidt tot een stijging van de orderportefeuille. Bovendien kunnen bouwbedrijven door inkrimping van hun personele sterkte langer met dezelfde werkvoorraad doen.

Van der Doelen: “De toename van de orderboeken leidt dus niet tot daadwerkelijk meer opdrachten voor de gehele bouwsector maar komt onder andere tot stand door een herverdelingseffect.”

Krimp

Bij de vorige crisisjaren 2003 en 2004 was dezelfde beweging zichtbaar: stijgende orderboeken en toch een dalende bouwproductie. De economen van de ING verwachten dat dat dit jaar ook zal gebeuren en houden rekening met een krimp van 1 procent. De grootste klap (-5 procent) voorzien zij in de nieuwbouw van kantoren.

Volgend jaar stijgt de bouwproductie weer, met 2 procent. Daarbij komt het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen op 62.000. Voor dit jaar rekent ING op 60.000 opgeleverde woningen, drieduizend meer dan in 2010.

Reageer op dit artikel