nieuws

‘Hergebruikte grondstoffen in Bouwbesluit opnemen’

bouwbreed Premium

Gerecyclede materialen worden mogelijk via het Bouwbesluit verplicht gesteld. Dat zei staatssecretaris Atsma (Milieu) woensdag tegen de Tweede Kamer. Hij ging daarmee akkoord met een motie van D66 die de staatssecretaris vraagt de mogelijkheden te onderzoeken.

In de bouw zou met een minimale hoeveelheid duurzaam materiaal gewerkt moeten worden, zoals bijvoorbeeld gerecycled beton en staal. De gemiddelde milieuimpact van gebouwen daalt op die manier, terwijl de vraag naar dit soort materialen stijgt, is de achterliggende gedachte van Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) die de motie indiende. Zij introduceerde eerder het idee voor een Afvalrotonde. Nederland zou een spilfunctie kunnen vervullen voor het verzamelen, recyclen en distribueren van hoogwaardige afvalstoffen.

“De bouw is een grote sector en de gebouwde omgeving heeft een grote impact op het energiegebruik en het milieu. Als bij de bouw of renovatie van gebouwen duurzame, gerecyclede materialen gebruikt worden, kan die impact aanzienlijk verlagen.” Een duurzaam gebouw is nu echter nog bijna altijd duurder dan een regulier gebouw. “ Door dergelijke eisen in het Bouwbesluit op te nemen creeër je een level playing field omdat iedereen zich er aan moet houden. Bovendien zorg je voor een basisvraag bij de toeleverende bedrijven” Twee vliegen in één klap dus.

Atsma voelde wel iets voor haar idee en zegde toe de mogelijkheden uit te zoeken. “Hoewel het Bouwbesluit onder de portefeuille van minister Donner valt, is het voor mij wel aan de orde omdat het raakt aan de milieuportefeuille”, reageerde hij op de motie. De staatssecretaris had goede hoop dat overleg met de bouwsector helderheid zou brengen. “ Bij de bouw zijn veel gegevens bekend over de stromen van de grondstoffen.” Voor de zomer wil hij laten weten hoe hij dat gaat aanpakken.

Volgens Pieter Clerx, jurist bij Bouwend Nederland is het echter niet mogelijk om dergelijke eisen in het Bouwbesluit op te nemen. “In het Bouwbesluit staan alleen prestatie-eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Je kunt daar niet specifieke materialen in voorschrijven, dan zou het Bouwbesluit duizenden pagina’s bevatten”, legt hij uit. “Je kunt alleen dergelijke grondstoffen voorschrijven bij de uitvraag van een specifieke opdracht. Bovendien ga je met het Bouwbesluit ook voorbij aan bijvoorbeeld de aanleg van wegen.”

Reageer op dit artikel