nieuws

Groningen wil geen kolen- en kerncentrales

bouwbreed Premium

De provincie Groningen staat de bouw van een kerncentrale niet toe. Evenmin krijgt een nieuwe kolencentrale een vergunning. Het beoogde college van Gedeputeerde Staten investeert liever in energiebesparende projecten.

Doorgaan met Energy Valley? Zeker. De Energy Academy stimuleren? Natuurlijk. Maar geen kernenergie en nog meer kolencentrales, zo valt te lezen in het collegeakkoord. Nee, extra geld wordt ingezet voor energiebesparingsprojecten en decentrale energieopwekking in buurten en dorpen. Daarvoor wil het nieuwe bestuur een energiefonds opzetten.

Windmolenparken op het land mogen alleen maar komen op plekken die nu al aangewezen zijn. Voor de rest wordt ingezet op offshorewindparken. Daartoe wil de provincie een ‘stopcontact’ en een onderhoudsstation voor windparken op zee realiseren.

De nieuwe gedeputeerden willen vooral inzetten op economische versterking en werkgelegenheid. Daartoe willen zij het aanbestedingsbeleid onder de loep nemen om te zien hoe zij lokale ondernemers meer gelegenheid kunnen geven mee te dingen naar overheidsopdrachten. Verder steken zij geld in het verminderen van de regeldruk.

Een krimpende bevolking in delen van Groningen is onderwerp dat eveneens volop aandacht krijgt. De bevolking groeit nog in de as Groningen-Assen, maar krimpt in Oost- en Noord-Groningen. Daar is in de vorige Statenperiode al een plan voor gemaakt, waar het nieuwe college mee verder gaat.

Herstructurering

Herstructurering in krimpgebieden blijft de grootste opgave. Daarbij gaat het vooral om woningen, voorzieningen en onderwijsaanbod. Obstakels in wet- en regelgeving worden weggenomen. De middelen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing wil het nieuwe college inzetten in de krimpgebieden. Daar bovenop worden de voorwaardelijk beschikbare gestelde middelen uit het provinciale leefbaarheidsfonds definitief opgenomen in de meerjarenbegroting.

Op het gebied van infrastructuur wil de provincie een aantal projecten versneld uitvoeren. Daarnaast wil ze de verdubbeling van de N33 Groningen-Delfzijl op de landelijke agenda hebben.

Reageer op dit artikel