nieuws

Eén autoriteit vervoer voor de Randstad

bouwbreed

In de Randstad moet éen vervoersautoriteit komen. Dat past veel beter bij de woningmarkten, vindt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Verkeer Asje van Dijk. “Rotterdam en Den Haag hebben al besloten tot één vervoersautoriteit. Ongetwijfeld zullen Amsterdam en Utrecht volgen. Maar het zijn de laatste stuiptrekkingen van regionaal denken. Op Randstadniveau heb je één autoriteit nodig in […]

In de Randstad moet éen vervoersautoriteit komen. Dat past veel beter bij de woningmarkten, vindt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Verkeer Asje van Dijk.

“Rotterdam en Den Haag hebben al besloten tot één vervoersautoriteit. Ongetwijfeld zullen Amsterdam en Utrecht volgen. Maar het zijn de laatste stuiptrekkingen van regionaal denken. Op Randstadniveau heb je één autoriteit nodig in plaats van de negen die er nu zijn”, zei Van Dijk tijdens het Ruimtecongres van het Ruimtelijke Planbureau.

Hij komt hiermee omdat in zijn visie de woningmarkten niet aansluiten bij de vervoersgebieden. “Mensen uit Lisse werken in Amsterdam. Uit vervoersoogpunt wordt daar geen rekening mee gehouden”, vindt hij.

Hij werd inhoudelijk in ieder geval gesteund door adviseur Erik Verroen van Twynstra Gudde. Ook die vindt dat de mobiliteitsproblematiek op Randstadniveau moet worden aangepakt. Die vindt alleen dat vervoersautoriteiten niet werken. Als er al iets moet zijn, dan uitsluitend op uitvoerend niveau.

Stedenbaan

Van Dijk vindt verder dat verstedelijking en mobiliteit samengebracht moeten worden. In het verleden werden grote uitbreidingslocaties ontwikkeld en als laatste werd dan het openbaar vervoer geregeld. Als voorbeeld haalde hij de Zuid-Hollandse Stedenbaan aan, waar eerst de lijn inclusief stations worden gemaakt en vervolgens de ontwikkelingen rond de stations worden gerealiseerd.

Op zijn minst is in het ruimtelijk beleid rust nodig. Zeker op de langere termijn is consistentie geboden, vindt Royal Haskoning.

Tim Zwanikken van het ingenieursbureau vindt dan ook dat doelen en middelen van decentralisatie binnen het beleid goed vastgesteld moeten worden en vervolgens niet bij elke kabinetswisseling aan aanpassing onderhevig zijn. Ook zijn structurele fondsen nodig zoals het Infrafonds. Die moeten dan niet specifiek maar algemeen zijn.

Reageer op dit artikel