nieuws

Cynisme over modernere cao bouw

bouwbreed

De vakbonden verwelkomen de wens van werkgevers om naast de cao maatwerkafspraken te kunnen maken over het combineren van privé en werk. Maar werkgevers moeten stoppen met zeuren dat de huidige cao te duur is en te inflexibel.

De vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen hebben gemengde gevoelens over de cao-wensen die deze week naar voren kwamen uit een onderzoek van Bouwend Nederland. Dat de werkgevers de cao te duur vinden en te inflexibel was hen bekend. Ook dat er meer maatwerk mogelijk moet zijn. “Ik hoor al twaalf jaar niets anders”, schampert Gijs Lokhorst, cao-onderhandelaar namens CNV. De praktijk is dat de bouw zichzelf niet of nauwelijks vernieuwd als het gaat om arbeidstijden, weet hij. “Aan het pilotproject over vernieuwde arbeidstijden doet slechts één bouwbedrijf mee”, zegt Mieke van Veldhuizen, cao-onderhandelaar van FNV Bouw. “Werkgevers volharden er in zelf te bepalen wanneer de tent dicht moet en wanneer de werknemers op vakantie moeten.” Ze durven de stap naar nieuwe arbeidstijden niet aan.

Kritiek van werkgevers op de overmatige regeldichtheid, werpt Lokhorst van zich af. “Ja, we hebben het goed georganiseerd. Maar ik heb niet het idee dat dit als knellend wordt ervaren.” De vakbonden juichen het toe dat de cao aantrekkelijker moet worden voor jongeren. Van Veldhuizen: “We weten allemaal dat de instroom dramatisch is gekelderd. En we weten allemaal dat de vergrijzing eraan komt. Kom er dan niet mee aan dat leerlingen te duur zijn. De beginlonen zijn al omlaag gegaan. Als je de sector aantrekkelijker wil maken, horen daar goede arbeidsvoorwaarden bij.”

Visie

Volgens de vakbondsvrouw blijkt uit het onderzoek dat werkgevers niet precies weten wat ze willen. “Aan de ene kant vinden ze de cao te duur, maar aan de andere kant vinden ze het belangrijk dat bijvoorbeeld onderwijs collectief geregeld wordt.”

Lokhorst lijkt het verstandig dat de bouw eerst een visie ontwikkelt voordat de cao op de schop gaat. “Het gaat dan om vragen als: willen we nog investeren in mensen en zo ja in welke omvang? Hoe gaan we de flexibilisering te lijf?” Dat de huidige bouw-cao leegstroomt, zoals de Aannemersfederatie voorziet, gelooft hij niet. “Als mensen het naar hun zin hebben en je werkzekerheid biedt, lopen ze echt niet weg.”

Hoe de onderhandelingen in het najaar ook lopen, ze beloven spannend te worden. “Ik weet wel zeker dat we het over een aantal dingen niet eens zijn”, zegt Van Veldhuizen. “Maar het goede nieuws is: het gaat weer ergens over.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels