nieuws

Corporaties gaan snijden in onderhoud

bouwbreed

Zes van de tien woningcorporaties gaan bezuinigen op onderhoud. Ook worden externen vaker niet ingehuurd en wordt gesneden in het personeelsbestand en op overheadkosten.

Dat blijkt uit een studie van adviesbureau Finance Ideas. Kostenbeheersing is een van de belangrijkste thema’s geworden voor woningcorporaties. Het overgrote deel (87 procent) verwacht de operationele kosten te kunnen verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening. Zeventig procent van de corporatiebestuurders zegt de komende tijd werk te maken van kostenverlagingen.

Begin dit jaar was Europa nog het belangrijkste thema voor woningcorporaties. Het lijkt er nu op dat de meeste corporaties zich neergelegd hebben bij de Europese beschikking die verplicht dat 90 procent van de woningen aan inkomens tot 33.600 euro moeten worden toegewezen. Het merendeel van de corporaties kan daar inmiddels aan voldoen.

Het belangrijkste thema voor de volkshuisvesters is financiering. Meer dan de helft van de ondervraagden verwacht dat financiering van bouwprojecten de komende tijd moeilijker zal worden. Zorgen zijn er ook om de resultaten: vier van de tien corporaties verwacht dat de financiële resultaten zullen verslechteren.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 84 procent van de corporaties accommodaties verhuurt aan zorginstellingen. Een op drie corporaties verwacht meer vastgoed te gaan ontwikkelen voor de zorg. Toch zijn er ook twijfels over het verhuren aan zorginstellingen. Behalve de cultuurverschillen worden de lengte van huurcontracten en het risicoprofiel van de zorgverleners als knelpunten gezien.

Reageer op dit artikel