nieuws

Chipshol doet aangifte tegen Kalbfleisch

bouwbreed Premium

Projectontwikkelaar Chipshol gaat aangifte doen tegen NMa-topman Pieter Kalbfleisch wegens meineed, belangenverstrengeling en ambtelijke corruptie.

Dat heeft Chipshol in een brief aan de president van de rechtbank in Den Haag, waar Kalbfleisch voorheen als rechter werkzaam was, laten weten.

Ten behoeve van de aangifte heeft de projectontwikkelaar bij de rechtbank alle vonnissen opgevraagd die door de oud-rechters Hans Westenberg en Kalbfleisch zijn gewezen.

Kalbfleisch zag zich vorige week genoodzaakt om zijn functie bij de NMa voor onbepaalde tijd neer te leggen. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van meineed. Kalbfleisch zou niet de waarheid hebben verteld toen hij eind vorig jaar als getuige optrad in een zaak van projectontwikkelaar Chipshol tegen oud-rechter Westenberg en de Staat.

Chipshol stelt door een uitspraak van Westenberg in de jaren negentig veel grond en geld te zijn kwijtgeraakt. Het proces ging over grond rond Schiphol. Chipshol vermoedt dat sprake is geweest van vriendjespolitiek en de beweringen van een anonieme getuige leken dat te bevestigen.

Die getuige bleek onlangs een 64-jarige vrouwelijke griffier van de rechtbank in Den Haag te zijn, die enige tijd een relatie had met Kalbfleisch. Ze stelde dat Kalbfleisch in de tijd van het proces bevriend was met zijn collega-rechter Westenberg. Hij zou tevens bevriend zijn geweest met de tegenpartij van Chipshol, de broers Harry en Jan Jonathan van Andel, die hij nog uit zijn studietijd kende.

Toen een conflict ontstond tussen Chipshol en zijn vrienden, en daar in de jaren negentig een rechtszaak uit voortkwam, zou Kalbfleisch aan Westenberg hebben gevraagd de zaak te doen. Zowel Kalbfleisch als Westenberg ontkenden dit in hun verhoren.

Reageer op dit artikel