nieuws

Cao-overleg loopt vast op betaling buitenlanders

bouwbreed

Bonden en werkgevers staan in de cao-onderhandelingen voor de waterbouw lijnrecht tegenover elkaar. Het overleg is stukgelopen op het meningsverschil over de betaling van buitenlandse werknemers voor de Nederlandse kust.

Nadat FNV Waterbouw zich al hard opstelde, gooit nu CNV Vakmensen de kont tegen de krib. Onderhandelaar Aart van den Brink voelt zich gesteund door inzichten bij de Arbeidsinspectie en de ministeries van Sociale Zaken en Verkeer en Waterstaat. Het lijkt er volgens hem op dat de dispensatieregeling voor buitenlandse werknemers op baggerschepen voor de kust niet mag.

Baggeraars zouden op het Nederlandse continentale plat wel aan de Nederlandse regels voor het minimumloon zijn gebonden. Voor de scheepvaart geldt dat de betaling plaatsvindt volgens internationale maatstaven. Koopvaardijschepen varen overal naartoe, is het argument voor het feit dat dan niet steeds het loon kan veranderen. “Maar een baggerschip is meer een werk- dan een vaartuig.” De Filippijnse bemanningsleden van Boskalis en Van Oord horen in zijn ogen in plaats van de huidige 800 tot 900 dollar per maand ten minste ruim 1300 euro te krijgen.

Lees hier meer over de cao-onderhandelingen voor de waterbouw!

Reageer op dit artikel