nieuws

Bouwend Nederland juicht vereenvoudiging regelgeving toe

bouwbreed Premium

Er lijkt een einde te komen aan de stroperigheid van allerlei procedures, die moeten worden gevolgd om een bouw- of infraproject te kunnen realiseren. Na de Wabo met de Omgevingsvergunning, de Crisis- en Herstelwet en de Waterwet komt nu eindelijk een vereenvoudiging en integratie van het omgevingsrecht. Nu duren procedures nog meer dan vijf jaren. Straks moet het allemaal veel sneller en met aanzienlijk minder kosten kunnen lukken.

Reageer op dit artikel