nieuws

Bouw negeert vervuilde grond

bouwbreed

De Arbeidsinspectie gaat grond-, weg- en waterbouwers intensiever controleren op hun omgang met verontreinigde grond.

Dit jaar nog zal de toezichthouder minimaal 125 inspecties uitvoeren. Daarbij staat het vizier vooral gericht op locaties waar grondsaneringen, baggerwerkzaamheden, wegreconstructies en graafwerk voor kabels en leidingen plaatsvinden.

De controles worden opgevoerd, omdat bedrijven die werken in verontreinigde grond, onvoldoende maatregelen treffen om hun werknemers te beschermen tegen giftige stoffen en asbest. Steekproeven van de Arbeidsinspectie maken dat duidelijk. Bij 53 van de 61 inspecties die vorig jaar plaatsvonden, bleken “de zaken niet in orde”. In 22 gevallen was de situatie zelfs zo ernstig dat het werk moest worden stilgelegd.

Dick Juffermans, landelijk projectleider van de Arbeidsinspectie, noemt de uitkomsten van het onderzoek “ernstig”. Dat er misstanden aan het licht zouden komen, had hij wel verwacht, de omvang van de problematiek heeft hem echter verrast. “Bij 90 procent van de inspecties zijn onregelmatigheden geconstateerd. Dat vind ik veel.”

Komende maanden zullen uitvoerende bedrijven worden gecontroleerd, maar nadrukkelijk ook hun opdrachtgevers. “Die dienen vooraf onderzoek te doen naar de bodemkwaliteit, moeten de risico’s in kaart brengen”, aldus Juffermans. “Gebeurt dat niet of onvolledig dan gaat het bij de uitvoer vaak ook mis.”

Daarnaast controleren de inspecteurs of bij graafwerk voldoende wordt gestut. Bij werkzaamheden op en bij het water wordt bovendien gekeken of voldoende maatregelen zijn getroffen om verdrinking van werknemers te voorkomen. “Elk jaar vallen hierdoor een of meer doden.”

Bouwend Nederland toont zich in een reactie bezorgd over de onderzoeksresultaten. De brancheorganisatie laat weten dat “aan veiligheid nooit concessies mogen worden gedaan, ook niet in deze economische moeilijke tijd, ook niet vanuit concurrentieoverwegingen”.

Volgens de Aannemersfederatie maken de cijfers van de Arbeidsinspectie duidelijk dat meer voorlichting nodig is. “Kennelijk weten bedrijven niet hoe ze adequaat moeten omspringen met deze materie. Meer voorlichting is nodig, maar nu misschien minder vrijblijvend”, aldus directeur Wim van der Maas.

Hij zal het onderwerp morgen op de vergadering van MKB Infra aan de orde stellen.

De Vereniging van Waterbouwers beschouwt de geconstateerde misstanden vooral als incidenten. “Onze leden weten waar de risico’s liggen en doen alles om arbeidsomstandigheden te waarborgen”, zegt woordvoerder Lea van Vlier. “We zien de komende controles dan ook met vertrouwen tegemoet.”

Reageer op dit artikel