nieuws

‘Bestuursakkoord gaat ten koste van lokale infra’

bouwbreed Premium

Het bestuursakkoord dat rijk, provincies en gemeenten hebben gesloten, stuit op toenemend verzet. Te weinig geld zal ertoe leiden dat investeringen zullen teruglopen, wordt gevreesd.

Na de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten Amsterdam en Utrecht heeft nu ook Eindhoven een luid ‘neen’ laten horen tegen het bestuursakkoord. De gemeente vindt de financiële gevolgen van het akkoord te groot.

In het bestuursakkoord tussen rijk, provincies en gemeenten zijn afspraken gemaakt over onder meer bezuinigingen en het afstoten van taken van het rijk naar lagere overheden. De centrale overheid wil graag af van verantwoordelijkheden op onder meer arbeidsmarktgebied, jeugdzorg en natuur. Daardoor kan de rijksoverheid kleiner worden en wordt 1,8 miljard euro bezuinigd.

Daar zit dan ook de pijn bij de lagere overheden. Die zien wel hun taken toenemen, maar de bijbehorende budgetten blijven achter. Gemeenten worden daarnaast ook nog eens getroffen door de slechte omstandigheden op de woningmarkt. Daardoor derven zij behoorlijk wat inkomsten uit grondverkoop.

Gemeenten zijn bang dat het geld dat nodig is om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren ten koste gaat van investeringen in infrastructuur.

Aanvankelijk had ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bezwaar tegen het akkoord. Uiteindelijk heeft de VNG wel een principe-akkoord gesloten dat nu neutraal aan de leden wordt voorgelegd. Komende maand worden drie informatiebijeenkomsten georganiseerd door de VNG. Vervolgens mogen de gemeenten er op 8 juni over stemmen.

Reageer op dit artikel