nieuws

Beroepsbevolking daalt sterk in grote delen van Europa bij ongunstig scenario

bouwbreed Premium

Bij ongunstige economische omstandigheden zal de beroepsbevolking in Europa met 20 procent afnemen tot 2050. Dezelfde afname valt ook in Nederland te verwachten, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Samen met de Universiteit van Leeds ontwikkelde het PBL vier scenario’s die van elkaar verschillen in economische en demografische ontwikkeling en toegepast beleid. De verschillen in uitkomsten zijn groot. Zo zal bij gunstige economische ontwikkeling gemiddeld genomen de beroepsbevolking zelfs nog iets toenemen. Die vindt dan wel plaats in West- en Noord-Europa.

In Nederland zal de beroepsbevolking 5 procent stijgen, terwijl in Oost-Europa nog steeds een krimp plaatsvindt. Hierbij is het PBL uitgegaan van een sterke economische groei, een relatief hoog kindertal per vrouw, nu in Nederland gemiddeld 1,8, relatief veel immigratie en een hoge arbeidsparticipatie.

In Duitsland slaat de krimp van de beroepsbevolking harder toe met 20 tot 35 procent. Hier is al sprake van een krimpende bevolking, mede als gevolg van de lagere vruchtbaarheid en het gemiddelde kindertal per vrouw, dat bij onze oosterburen lager ligt dan bij ons, namelijk op 1,4.

In het Verenigd Koninkrijk is sprake van een groei tussen de 5 en 50 procent. Dit komt vooral door immigratie van buiten Europa. Belgiëkomt er eveneens beter af met een krimp van hooguit 10 procent bij een lage groei en een stijging met 25 procent bij een hoge groei.

Binnen Nederland zijn er ook weer regionale verschillen. In het sterke groeiscenario kan de beroepsbevolking in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht nog rekenen op een groei van 20 procent of meer. Voor Limburg valt er dan al een krimp te verwachten van 30 procent.

Bij het lage groeiscenario neemt de beroepsbevolking in alle regio’s af behalve in Flevoland. In Noord-Holland en Utrecht blijft de krimp beperkt tot 10 procent tegen 40 procent in Limburg.

Reageer op dit artikel