nieuws

Bereikbaarheid regio Rotterdam onder de loep

bouwbreed

Voor betere bereikbaarheid van de Rotterdamse regio zijn wegen beter dan openbaar vervoer. Dit blijkt uit de ‘quick scan’ herontwerp Brienenoord en Algeracorridor.

Ondanks alle maatregelen voldoet de ruit van Rotterdam, de snelwegen rond de stad, op termijn niet aan de normen voor doorstroming en goede bereikbaarheid.

Daarom wordt in ‘Rotterdam Vooruit’ nu al gekeken naar mogelijkheden om de bereikbaarheid te verbeteren. Voor de wegenstructuur aan de oostkant van de stad, de A16 en de N210 van Capelle naar Krimpen via de Algerabrug is een aantal mogelijkheden ontwikkeld. Deze variëren van benutting tot forse uitbreiding van wegen, fietsroutes en openbaar vervoer.

Opties

Ecorys heeft de opties bekeken op hun kosten en baten en bereikbaarheidseffecten. Daaruit blijkt onder meer dan benuttingsmaatregelen weliswaar relatief goedkoop zijn, maar de bereikbaarheidsbaten ook gering. Alleen voor het lokale verkeer zijn er wat positieve effecten, maar die worden volledig teniet gedaan door de negatieve effecten voor het doorgaande verkeer. Extra openbaar vervoer scoort daarbij relatief slecht, al vindt Ecorys dat daar nog eens apart naar gekeken moet worden.

Het zogenoemde sorterenpakket waarbij doorgaand en lokaal verkeer nog meer wordt gescheiden en het lokaal verkeer daarnaast meer gebruik kan maken van verbeterde lokale wegen, scoort aanzienlijk beter.

Vooral vergroting van de capaciteit van de Algerabrug biedt soelaas. Daar tekent Ecorys wel bij aan dat in de berekening geen inpassingskosten zijn meegenomen. Die kunnen een aanzienlijk effect hebben op het kostenbatensaldo. Dit is ook de enige variant die op nationaal niveau positief scoort.

Kosten

In de zogenoemde spreidingsvarianten worden de hoogste bereikbaarheidsbaten gerealiseerd. Maar de kosten zijn zo hoog dat ook deze varianten negatief scoren. Veel mot worden geïnvesteerd in een nog verdergaande scheiding van lokaal en doorgaand verkeer. Hiermee wint de bereikbaarheid onvoldoende, mede omdat alleen de hoofdbaan wordt ontlast, de parallelbanen niet.

In alle pakketten scoren maatregelen op het onderliggend wegennet wel weer goed. Behalve vergroting van de capaciteit van de Algerabrug tussen Capelle en Krimpen, werkt een brugverbinding tussen Ridderker en Krimpen positief. Vooral verkeer van en naar de Krimpenerwaard is daarbij gebaat.

Reageer op dit artikel