nieuws

Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven krijgen voorrang

bouwbreed Premium

De regio’s Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven worden de belangrijkste gebieden in de Nota infrastructuur en ruimte. Dit bleek gisteren tijdens de Ruimteconferentie 2011 van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Versterking van economische structuren wordt topprioriteit volgens de nu nog conceptnota die in juni gepubliceerd wordt. Dat daarbij mainports (Amsterdam en Rotterdam) en brainport (Eindhoven) hoog scoren verbaasden weinigen, omdat daar ook behoorlijk wat werkgelegenheid mee gemoeid is. Meer dan een groot deel van de topsectoren waar minister Verhagen (economische zaken) mee aan de slag is gegaan.

In de nota gaat het kabinet ook daadwerkelijk aan de slag met de decentralisatie van het ruimtelijke beleid naar provincies en gemeenten. Van veertig ruimtelijke belangen die het rijksbeleid nu nog kent, wordt teruggegaan naar twaalf. Zo maakt het Rijk onder meer geen verstedelijkingsafspraken en stelt het evenmin verdichtingspercentages vast.

Dat betekent niet dat alles kan, maar het is aan provincies en gemeenten om dat te bepalen, zei Mirjam de Vries van het directoraat-generaal ruimte. “Die moeten dan niet de ruimte die het Rijk geeft weer gaan dichttimmeren.” Zaken als de werelderfgoederen en de ecologische hoofdstructuur blijven wel bij het Rijk.

In een nieuw Besluit op de ruimtelijke ordening wordt de zogenoemde SER-ladder als procesvereiste opgenomen. Dat geldt dan niet alleen voor bedrijventerreinen maar voor alle ruimtelijke ontwikkelingen: eerst gebruik maken van ruimte die al in gebruik is. En als dat niet kan, uitbreiding van het ruimtegebruik.

Reageer op dit artikel