nieuws

Alsnog akkoord over nieuwe cao voor kleinmetaal

bouwbreed Premium

Werknemers van installatie-, isolatie- en metaalbewerkingsbedrijven zien de komende twee jaar hun loon in totaal met 4,45 procent stijgen.

Dat zijn vakbonden en werkgeversfederatie FWM overeengekomen. Partijen bereikten woensdagavond een principeakkoord voor een nieuwe cao voor de kleinmetaal.

De overeengekomen loonsverhoging zal in vier etappes worden doorgevoerd, de eerste op 1 oktober. Bedrijven die als gevolg van de crisis kampen met forse omzetdalingen mogen de eerste verhoging vier maanden uitstellen. In dat geval krijgen betrokken werknemers wel twee extra roostervrije dagen.

De door werkgevers gewenste invoering van de zaterdag als gewone werkdag gaat niet door. Ook wordt het ziekengeld niet verlaagd en blijven de vakantierechten op peil. Wel zal de opbouw van seniorendagen worden beperkt. Bovendien vervalt het verbod op verplicht overwerk door 55-plussers.

Vakbonden hebben bedongen dat zij gedurende de looptijd van de cao van 1 april 2011 tot 1 mei 2012 indien nodig actie mogen voeren voor de pensioenen. Afspraken over aanpassing van de pensioenregeling zijn niet gemaakt omdat op centraal niveau nog geen overeenstemmingen bestaat over dit heikele onderwerp.

Bestuurder Jan Berghuis van FNV Bondgenoten toont zich tevreden met de cao-afspraken. “Het is een erg mooi resultaat, zeker gezien de eerder voorgestelde verslechteringen. Hiermee is een mooie stap gezet om de metaalsector nog aantrekkelijker te maken.” Hij wijst er op dat vaklieden met een gemiddeld loon van 2500 bruto er 100 euro op vooruitgaan.

Marco Hietkamp van CNV Vakmensen is vooral ook blij dat een half miljoen euro is vrijgemaakt om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de sector te stimuleren.

Vorig week leken de onderhandelingen over een nieuwe cao nog te stranden op de loonparagraaf. Vakbonden eiste 5 procent meer loon, terwijl de FWM toen nog niet verder wilde gaan dan 3,5 procent.

Reageer op dit artikel