nieuws

Achtergrond dijkversterkingAtsma: Kosten rijzen de pan uit

bouwbreed

Waterschappen gaan meebetalen aan het onderhoud van waterkeringen. Bij reparaties aan dijken wordt in de eerste plaats gekeken naar wat slim en praktisch is en pas in de tweede plaats naar wat technisch haalbaar is.

Met die maatregelen en een minder frequente keuring van de dijken – één keer in de zes jaar in plaats van één keer in de twaalf jaar – wil staatssecretaris Atsma (milieu) de waterveiligheid op peil houden en er tegelijkertijd voor zorgen dat de kosten niet de pan uitrijzen. Hij zei dat bij de start van de werkzaamheden om de dijk tussen Bergambacht, Ammerstol en Schoonhoven te versterken.

Het eens in de twaalf jaar keuren van de dijken is volgens de politicus vooral een efficiencymaatregel. In de huidige situatie zijn de mankementen die bij eerdere controles aan het licht kwamen nog niet verholpen als de volgende keuring alweer begint. De bewindsman vindt dat een ongewenste situatie en wil dat eerst alle problemen zijn verholpen voordat de waterkeringen opnieuw onder de loep worden genomen.

Hij tekende daarbij aan dat de Nederlandse waterveiligheid een hoge kostenpost is, waarop in principe niet mag worden bezuinigd. In dat verband verwees hij naar dijkversterking tussen Bergambacht, Ammerstol en Schoonhoven (BAS). Het gaat om een waterkering met een lengte van 5,7 kilometer. Het versterken hiervan kost 100 miljoen euro.“ Atsma hield de aanwezigen voor: “U staat hier op de duurste dijk van Nederland.”

Het bedrag is afkomstig uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een subsidiepot van het ministerie van Infrastructuur een Milieu. Het geld wordt besteed aan het verstevigen en ophogen van de Lekdijk. “Daar waar voldoende ruimte is, wordt de dijk versterkt met behulp van een steunberm aan de binnenzijde van de dijk”, lichtte het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard toe. Verder wordt de dijk versterkt met behulp van damwanden. “Als een damwand ook niet mogelijk is vanwege bebouwing aan beide zijden van de dijk, wordt een diepwand toegepast.”

Het karwei moet over vier jaar zijn afgerond. Het wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie AmSchBerg, waarin Van den Herik, Boskalis, Volker Staal en Funderingen samenwerken. Adviesbureau Tauw doet de directievoering en houdt toezicht, met ondersteuning van Arcadis.

Expertise

Een belangrijk gegeven daarbij is dat de 350 huishoudens en de bedrijven in de directe omgeving zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden ondervinden. Aannemerscombinatie AmSchBerg is gekozen omdat het kwaliteitsplan van dit samenwerkingsverband inspeelt op de belangen van de omgeving, zo bleek tijdens de presentatie.

Naast de waterkering BAS gaan nog negentig andere dijken op de schop. De kosten hiervan bedragen ongeveer 1 miljard euro. Bij het versterken van de dijken wordt nauw samengewerkt tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de waterschappen. Volgens Atsma is die samenwerking nodig omdat de waterschappen over grote expertise beschikken. De bewindsman zei blij te zijn dat plannen om de waterschappen af te schaffen niet zijn doorgegaan. “Zoals het er nu naar uitziet zullen ze nog vele decennia blijven bestaan.”

Luitzen Bijlsma, directeur van de Waterdienst van Rijkswaterstaat, merkte tijdens de bijeenkomst op dat aannemers meer geprikkeld moeten worden om met innovatieve oplossingen te komen. “Er is sprake van een zwakke relatie tussen overheid en marktpartijen. Daarin moet verandering komen zodat het bedrijfsleven met innovatieve oplossingen komt om problemen bij het versterken van waterkeringen op te lossen.” Hij pleitte voor een krachtenbundeling van publieke en private partijen. En zei te verwachten dat een samengaan van expertise wordt gestimuleerd door waterschappen projecten gedeeltelijk zelf te laten financieren.

Reageer op dit artikel