nieuws

‘Aanbestedingswet geeft het mkb groter marktaandeel’

bouwbreed Premium

De nieuwe Aanbestedingswet zal de komende jaren het midden- en kleinbedrijf in de gww-sector een grotere rol geven als hoofdaannemer. Dat voorspelt MKB Infra-voorzitter Daan Stuit.

Uit EIB-onderzoek blijkt dat het mkb voor 55 procent van de totale omzet in hoofdaanneming werkt. “Ik voorspel u dat dit percentage de komende jaren fors zal stijgen als de voortekenen niet bedriegen en de nieuwe Aanbestedingswet het mkb meer ruimte verschaft en de regeltjes eenduidiger worden nageleefd”, hield Stuit een slag om de arm tijdens de jaarvergadering van de vereniging van gww-aannemers VAGWW.

Daarnaast verwacht hij dat het toenemend aantal pps-constructies het mkb zal leiden naar een meer autonome positie op de aanbestedingsmarkt. Op de gww-markt ontstaat daardoor een voedingsbodem voor echte concurrentie op prijs, op kwaliteit en op service. “Ik pr0ef bij het huidige kabinet dat het principe van ‘het recht van de beste’ en niet ‘het recht van de sterkste’ leidend is in het beleid”, aldus de oud-voorzitter van de VAGWW.

Hij toont zich verheugd dat uit de reacties van de verschillende Tweede Kamerfracties blijkt dat die de positie van het mkb nog verder willen garanderen. “Een van de zwaktes schuilt nog in de spagaat waarin opdrachtgevers terechtkomen waanneer ze besluiten eenzijdig voor de laagste prijs te gaan. Een andere zwakte is dat overheden nog te veel gelegenheid krijgen hun eigen beleidsruimte te bepalen”, vindt Stuit.

Daarmee doelt hij op de mogelijkheid voor lagere overheden om af te wijken van de regels als ze het maar goed beargumenteren. “Met een goede babbel en een ogenschijnlijk waterdichte onderbouwing kan heel wat zand in de ogen worden gestrooid”, vreest hij. Hij bepleit dan ook heldere eenduidige regels waarvan niet kan worden afgeweken. En dat niet alleen voor werken boven de Europese drempel, maar ook daaronder.

Wat dat betreft is hij al blij dat minister Verhagen (economische zaken) niet klakkeloos meegaat met de lobby van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die juist zoveel mogelijk vrijheid voor eigen aanbestedingsbeleid wil hebben. “Te lang hebben ministers de oren laten hangen naar de immense lobbykracht van de gemeenten die elke vorm van regulering proberen te dwarsbomen”, vindt Stuit.

Reageer op dit artikel