nieuws

WIA helpt bouwer amper

bouwbreed

De wet die tijdelijk arbeidsongeschikten sinds 2006 weer sneller aan het werk moet krijgen, lijkt de zieke bouwvakker weinig op te leveren. Het verzuimpercentage blijft zelfs stijgen.

Dat valt op te maken uit cijfers van het Economisch Instituut voor de bouw (EIB). Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken concludeert dat de opvolger van de WAO, de WIA (Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen) zijn vruchten afwerpt. Sinds de invoering nam het aantal langdurig zieken namelijk met twee derde af. FNV Bouw vindt die conclusie een beetje voorbarig. Vergelijkingen maken met vroeger is volgens de vakbond nauwelijks mogelijk. “Het blijft namelijk onduidelijk hoeveel mensen die vroeger in de WAO terechtkwamen, nu met een zwakke gezondheid aan het werk zijn gebleven”, verklaart een woordvoerder van FNV Bouw. “De WIA geeft daarom geen goed beeld van de werkelijke inzetbaarheid in de bouw.”

Cijfers van het EIB leren dat de WIA arbeidsongeschikten in de bouw in elk geval niet veel sneller aan ander werk hielp. Sterker nog, in de afgelopen jaren bleven zieke bouwvakkers juist langer ziek. Was het verzuim tot twee jaar in 2005 nog precies 5 procent, in de jaren erna schommelde dat percentage tussen de 5,2 en 5,3. In het afgelopen jaar steeg het gemiddelde aantal ‘zieken’ zelfs naar 5,5 procent.

Dat arbeidsongeschiktheid in de bouw nog altijd relatief veel voorkomt, bewijst ook een rapport van het UWV uit 2009. Daaruit blijkt dat de kans dat een bouwvakker langer dan twee jaar ziek thuis zit, 0,7 procent hoger is dan het landelijk gemiddelde. In 2009 steeg die kans zelfs van 0,18 naar 0,19 procent. Per groot bouwbedrijf verschilt dat ook weer. Zo was die verzuimkans bij Ballast Nedam Bouw 0,24 procent in 2009, bij Dura Vermeer Bouw 0,26 procent en bij Heijmans beton en waterbouw bijvoorbeeld 0,30 procent. Cijfers over 2010 verwacht het UWV binnen enkele weken te presenteren.

Staatssecretaris De Krom signaleert ondertussen dat het aantal zieke werknemers dat in de WIA terechtkomt, met het jaar toeneemt. Daarom overweegt hij het begrip ‘ziekte’ aan te scherpen en gaat hij op 7 april met de Tweede Kamer in de debat over de WIA. Net zoals FNV Bouw hoopt het Verbond van Verzekeraars enige invloed te kunnen uitoefenen op dat debat. De verzekeraars noemen de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten als onderdeel van de WIA een kreupel verband. De regeling volledig privatiseren zou werkgevers geld besparen, aldus het Verbond. Stichting Arbouw en Bouwend Nederland wilden niet reageren.

Reageer op dit artikel