nieuws

‘We zien proef met verbreding N33 niet als struikelblok’

bouwbreed

Verandert er iets voor de aannemers als het Rijk infrastructurele projecten met privaat geld financiert? Nee, schudden Menno Snel en Valentijn Thijssen van APG, de grootste pensioenuitvoerder in de bouw. Wie de weg aanlegt, maakt hun in principe niet uit. Het was een kleine doorbraak toen de ministers Schultz (infrastructuur) en De Jager (financiën) eind […]

Verandert er iets voor de aannemers als het Rijk infrastructurele projecten met privaat geld financiert? Nee, schudden Menno Snel en Valentijn Thijssen van APG, de grootste pensioenuitvoerder in de bouw. Wie de weg aanlegt, maakt hun in principe niet uit.

Het was een kleine doorbraak toen de ministers Schultz (infrastructuur) en De Jager (financiën) eind januari een proef aankondigden met private financiering voor verbreding van N33 tussen Assen en Zuidbroek. Nog voor de zomer moet blijken of pensioenfondsen de prijs van snelwegen of spoorlijnen doen dalen.

Met alle respect, maar een proef met de N33 klinkt nogal mager…

Snel, directeur Corporate Beleid en Strategie : “De omvang of de ligging van de pilot maakt niet uit. Deze proef gaat over de manier van financieren. Wij denken dat we kunnen bewijzen dat onze claim dat wij goedkoper zijn, klopt. Ik heb op het ministerie van Financiën gewerkt, dus ik snap ook wel waarom ze daar voorzichtig zijn. Zij moet ervoor zorgen dat het Rijk niet teveel voor snelwegen betaalt.”

Waarom denkt u dat het kabinet niet langer om pensioenfondsen heen kan?

Thijssen, manager Alternative Inflation: “Voor de duidelijkheid, voor ons is dit één van de alternatieven om inflatievolgende beleggingen in de portefeuille te krijgen. De gebruikelijke bankfinanciering voor dergelijke projecten past niet bij ons. Voor ons is het alleen interessant om langlopende overeenkomsten (20 tot 30 jaar) aan te gaan met een inflatievolgende vergoeding. Banken bieden het liefst kortlopende variabele leningen van 5 tot 7 jaar aan. Tot voor de crisis was het logisch dat het Rijk bij hen aanklopte, omdat dat toen de goedkoopste manier was. Nu de banken zich ook aan strengere spelregels moeten houden, is dat niet meer zo vanzelfsprekend.”

Snel vult aan: “Het Rijk heeft minder vrij kapitaal beschikbaar. De schatkist heeft een klap gekregen en de ambities van dit kabinet met publiek-private samenwerking zijn groot.”

Waarom zijn inflatievolgende leningen op snelwegen interessant voor het Rijk?

Thijssen: “Het is goedkoper en de risico’s die de overheid loopt, zijn niet zo groot: het Rijk heeft namelijk ook veel inflatievolgende inkomsten, zoals belastingen.”

Wat zit er voor u in?

Thijssen: “Voor pensioenfondsen is het interessant, omdat zij in het nieuwe pensioenstelsel steeds meer kijken naar reële bescherming van de pensioenuitkering, ofwel: pensioenen die meestijgen met lonen en prijzen. Met dit soort leningen, vooral op een Nederlandse markt waarbij de vergoeding voor de lening rechtstreeks is gekoppeld aan de Nederlandse inflatie, ontstaat een ideale match. Hoe dichter bij huis hoe beter.”

Leningen voor wegenbouw kunnen volgens u miljoenen goedkoper. U zei dat vorig jaar al tegen minister De Jager. Waarom gaat het dan toch telkens mis?

Thijssen: “Het gaat niet telkens mis. We hebben gewerkt aan wederzijds begrip.”

Snel: “Het is nu veel minder een aan-uitknop. Het Rijk kijkt beter naar onze wensen, wij zijn meer naar het belang voor het Rijk gaan kijken. We snappen elkaar beter. Waar we over onderhandelen? Over de risico’s die je wel of niet wilt financieren, maar bijvoorbeeld ook over de termijn van leningen. Maar bovenal is de inflatievolgende vergoedingscomponent voor ons van belang.”

Wat als de proef bij de N33 mislukt. Is de prille de liefde tussen infrastructuur en institutionele beleggers dan definitief voorbij?

Thijssen: “Ik denk dat het dan wel lastiger wordt.”

Snel: “Het zal inderdaad niet helpen, maar tegelijkertijd staan er in het coalitieakkoord en in het gedoogakkoord zinnen die getuigen van ambitie. Ministers Schultz, Verhagen en Rutte dragen dit initiatief ook een warm hart toe.”

Maar, het gaat om minister De Jager..

Snel: “Hij zit er anders in. Uiteindelijk is hij verantwoordelijk voor de financiën. Maar hij snapt trouwens ook niet waarom dit niet eerder geslaagd is.”

Toch schrijft hij in zijn N33-brief. “Wij hebben pensioenfondsen niet nodig om wegen aan te leggen.”

Snel: “De minister moet voorzichtig optreden. Hij kan niet de suggestie wekken dat hij wel even een dealtje sluit met de pensioenfondsen. Hij wil ook de banken niet zomaar wegjagen.”

Als wij u zo horen, dan kan het toch eigenlijk niet meer misgaan?

Snel: “Tenzij er in de proef met de N33 een idiote financierder komt die koste wat kost het tegendeel wil bewijzen. Ik weet ook nog steeds niet of de N33 wel het beste project is. Eigenlijk is het maar een stukje weg, waar weinig spectaculairs aan zit. Wij beschouwen de pilot dan ook niet als een struikelblok. Overigens verwacht ik dat er meer dan drie institutionele beleggers op zullen bieden.”

Thijssen: “Het moet ook niet bij één project blijven. Uiteindelijk moet het gaan om een paar miljard euro per jaar aan projecten.”

Miljarden, dat hebben we vaker gehoord. Zijn er wel genoeg projecten in Nederland voor uw financieringsproduct?

Snel: “Er blijven er genoeg over. Nee, ik heb geen lijstje klaar. Ik heb er ook al zoveel voorbij zien komen. Algemene Zaken heeft er één, het ministerie van Infrastructuur, VNO NCW. Iedereen heeft een ander lijstje. Wij hebben gezegd: Zorg nu eens voor een top 5. Welke projecten daarin staan, maakt niet uit. De A6/A9, de A15 bij Nijmegen komen op de meeste lijstjes voor. Wij vinden die projecten ook niet slecht.”

Als u leningen gaat verstrekken, krijgt u dan ook iets te zeggen over de aannemer en zijn werk?

Snel: “Voor ons is het niet spannend welke aannemer welke weg aanlegt; die keuze maakt de overheid. Wij hebben ook niet de skills om op het juiste paard te wedden. Natuurlijk willen we niet dat een niet liquide bouwbedrijf of een aannemer met een slechte reputatie gaat bouwen van ons geld. Maar wij achten de kans klein dat we dat soort partijen in Nederland tegenkomen. Wij kennen de consortia hier. Als we nou in Afrika aan de slag zouden gaan.”

Heeft u nog een boodschap aan aannemers?

Snel: “Als belangrijkste pensioenuitvoerder in de bouwsector hopen wij dat het bouwvolume in Nederland op peil blijft. We hebben toch een extra warme relatie met de sector.” n

Reageer op dit artikel