nieuws

Watersector wil meer innovatieve projecten

bouwbreed

Opdrachten voor kustverbetering moeten eerder op de markt komen. De watersector kan zich daarmee profileren en kennis opdoen die goed is voor de export.

Na de in de loop van de tijd sleets geworden Deltawerken als uithangbord, is een nieuwe troef beschikbaar: waterbouw die hand in hand gaat met een verbetering van ecosys­temen. “We hebben aansprekende demonstraties van deze aanpak in de praktijk nodig”, zegt Frank Verhoeven in de rol van voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers en bestuurslid van het Nederlands Water Partnership (NWP).

De laatste jaren zijn projecten in dit teken ruimschoots aan de orde gekomen”, doelt hij op de Tweede Maasvlakte, de aanpak van zwakke schakels in de kust en de Zandmotor. Hij wil dat de ingeslagen weg een vervolg krijgt. “Daarvoor moeten de komende jaren nieuwe uitdagende projecten op de markt te komen.”

Belangrijker dan zuivere innovatiesubsidies vindt Verhoeven dat al op korte termijn middelen beschikbaar komen om de innovatie in nieuwe projecten te stimuleren.

Het kabinet ziet de watersector als één van de negen topsectoren waarmee Nederland zich kan profileren. Verhoeven is een van de topmensen uit de wereld van de delta- en watertechnologie die zich naar aanleiding hiervan gezamenlijk hebben gebogen over een strategie voor dit doel.

De inzet werd voor een groot deel al verwoord in de vorige week gepresenteerde toekomstvisie Water 2020 die het NWP (Netherlands Water Partnership) namens de watersector samenstelde. De zogenoemde ceo-bijeenkomst is daarna gehouden om de focus nader te bepalen.

Drie speerpunten komen in beeld. Brede samenwerking binnen de totale sector, van spelers in de delta- én watertechnologie, ecologie en oog voor de markt in de volle breedte. “We hebben als natie voldoende ervaring om alle watergerelateerde problemen op te lossen.”

> pagina 7: ‘Wacht niet te lang met Deltaprogramma’

Reageer op dit artikel