nieuws

Vier waterbouwers tekenen samen voor ontpoldering Noordwaard

bouwbreed Premium

De ontpoldering van de Noordwaard, het grootste Ruimte voor de Rivierproject kan beginnen. De contracten met de aannemerscombinatie zijn getekend.

“Het is geen gemakkelijk project”, zei DG Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers bij de ondertekening. Om ervoor te zorgen dat het project op tijd kan beginnen en dus ook op tijd klaar is, zijn aanbesteding en procedures gelijk geschakeld.

Omdat het project onderdeel is van de Crisis- en herstelwet kunnen de procedures aanzienlijk sneller. Ook is daardoor de Raad van State aan een strakkere termijn gebonden om een lopende zaak te behandelen, “al is er nog geen zittingsdatum vastgesteld”, aldus Dronkers op locatie in het grootste Ruimte voor de Rivierproject met z’n 4400 hectare.

De aanbestedingsprocedure van het door de combinatie Boskalis, Martens en Van Oord, Van Hattem en Blankevoort en Gebroeders van Kessel gewonnen project, is ook goed verlopen. De economisch meest voordelige inschrijving was daarbij het gunningscriterium. Volgens projectdirecteur Ingwer de Boer van Rijkswaterstaat is het voor zover hij weet voor het eerst dat de winnende combinatie zowel de laagste prijs als de beste kwaliteit had.

Een zelfs nog grotere belangstelling voor het programma Ruimte voor de Rivier ziet hij vanuit het buitenland, vooral uit landen die net als Nederland in een delta liggen. “We hebben al autoriteiten uit Vietnam, Korea en Braziliëover de vloer gehad. Die konden we tot nu toe alleen maar vertellen hoe we het gaan aanpakken. Binnenkort kunnen we het ook laten zien”, aldus De Boer.

Als geboren en getogen Werkendammer was Teus van Oord van Martens en Van Oord apetrots op het verwerven van het contract. Hij heeft enkele jaren geleden al in de polder gewerkt aan het zogenoemde kleine Noordwaard-project.

Zeer te spreken was hij over de opdrachtgever. “Wij hebben nog nooit eerder een zo goede motivering van de beoordeling gezien. Complimenten daarvoor aan de beoordelingscommissie”, aldus Van Oord.

EMVI

Het geeft hem vertrouwen in de toekomst van contracten die op basis van EMVI worden gegund. “Tot nu toe zeiden we vaak dat ook al geldt EMVI, je toch de laagste prijs moet hebben. Als ik nu zie hoe er beoordeeld is, hadden we 15 miljoen hoger kunnen inschrijven”, grapte hij.

De ontpoldering van de Noordwaard, een onderdeel van de Biesbosch, bestaat uit dijkverlagingen waardoor bij hoge waterstanden het water de polder in kan. Op enkele plekken worden wel hoge dijken gehandhaafd om bebouwing veilig te houden. Het project moet leiden tot een waterstandsverlaging van 30 centimeter bij hoge waterstanden in de Nieuwe Merwede.

Reageer op dit artikel