nieuws

Veel regels geschrapt

bouwbreed

De nieuwe Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de Verordening Ruimte maken allerlei oude nota’s, plannen en brieven overbodig. Daarmee is Brabant een forse stapel provinciale regels armer. Het gaat om de veertien uitwerkingsplannen van het streekplan en nog eens tien beleidsnota”s en beleidsbrieven op het terrein van de ruimtelijke ordening. De reconstructie- en gebiedsplannen blijven van kracht.

Reageer op dit artikel