nieuws

Van Oord bouwt meteomast op zee

bouwbreed

Van Oord heeft opdracht gekregen voor de bouw van een 100 meter hoge meteomast in de Noordzee, 75 kilometer uit de kust in het windmolenparkgebied ‘IJmuiden’. Deze staat in dienst van de windenergieproductie.

Het is nu toe de eerste van een dergelijke mast op zee. Van Oord verwierf hiervoor een epci-contract (engineering, procuring, construction & installation).

Op verschillende hoogten onder en boven water wil opdrachtgever RWE nautische en meteorologische gegevens verzamelen. De informatie dient voor de bouw van veilige en kostenefficiënte windmolenparken op zee.

De uitkomsten van het onderzoek naar windsnelheden, zeestroming en golfslag zullen ook van nut zijn voor het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van het Flow (Far and Large Offshore Wind) Consortium. Van Oord is een van de participanten in dit samenwerkingsverband van onderzoeksinstituten en bedrijven.

De mast komt op een funderingspaal van 65 meter. Deze mast steekt 25 meter boven de zeebodem in de zee die ter plaatse ongeveer even diep is.

Reageer op dit artikel