nieuws

Taken brandweer naar veiligheidsregio’s

bouwbreed

Er komt een einde aan de mogelijkheid van gemeenten om een aantal brandweertaken in gemeentelijk verband uit te voeren. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Met deze wetswijziging geeft het kabinet uitvoering aan de motie Hennis-Plasschaert waarin het kabinet wordt opgeroepen over te gaan tot regionalisering van de brandweer. Met dit wetsvoorstel worden alle brandweergerelateerde taken naar het regionale niveau van de veiligheidsregio getild. Daarmee komt een einde aan de gemeentelijke brandweer.

Reageer op dit artikel