nieuws

Rijkswaterstaat maakt apparaatskosten zichtbaar

bouwbreed Premium

De apparaatskosten van Rijkswaterstaat worden inzichtelijker gemaakt. Dit schrijft minister Schultz (infrastructuur en milieu) in een brief aan de Tweede Kamer.

Tot nu toe waren de apparaatskosten niet zichtbaar. Voor het gemak werd een opslagpercentage van 20 procent gehanteerd. Dat gaat veranderen, schrijft Schultz. Het algemene opslagpercentage verdwijnt. In plaats daarvan worden aanlegprojecten in categorieën ingedeeld op basis van de omvang van het project. Aan elke categorie wordt een norm gehangen. Die capaciteitsnorm bepaalt vervolgens de apparaatskosten.

Voor andere overheden kan dit gunstig uitpakken. Als die medefinancier zijn van een project of extra wensen hebben, betalen die mee aan de apparaatskosten. Nu is dat nog het opslagpercentage van 20 procent. In de nieuwe systematiek kan dat percentage lager uitvallen. Die meerkosten behoeven overigens niet in geld betaald te worden, maar mag ook in capaciteit worden ‘betaald’. Ook in de posten verkeersmanagement, beheer en onderhoud, aanleg en verkenningen & planstudies zullen de apparaatskosten apart zichtbaar gemaakt worden.

Volgens Schultz maakt die transparantie het makkelijker nadrukkelijk op efficiëntie te sturen. Het wordt immers inzichtelijk hoe de omvang van het apparaat zich verhoudt tot de productie. Ook de Kamer kan het dan allemaal beter volgen.

Reageer op dit artikel