nieuws

Raad bepleit locatieregels bouwwerken

bouwbreed

Bouwwerken verrijzen te vaak op onlogische plekken. Dat vindt de VROM-raad die pleit voor een locatietoets. Teveel bedrijventerreinen in een bepaald gebied, teveel kantoortorens of glastuinbouwbedrijven op de verkeerde plaats. Ondanks de crisis constateert de VROM-raad dat gemeenten en marktpartijen nog veel bouwplannen ontwikkelen zonder dat ze kijken of de locatie geschikt is. Het gevolg? […]

Bouwwerken verrijzen te vaak op onlogische plekken. Dat vindt de VROM-raad die pleit voor een locatietoets.

Teveel bedrijventerreinen in een bepaald gebied, teveel kantoortorens of glastuinbouwbedrijven op de verkeerde plaats. Ondanks de crisis constateert de VROM-raad dat gemeenten en marktpartijen nog veel bouwplannen ontwikkelen zonder dat ze kijken of de locatie geschikt is. Het gevolg? Overprogrammering en bouwen voor de leegstand, aldus Annemiek Rijckenberg namens de VROM-raad.

Om af te rekenen met ‘domme’ bouwplannen adviseert zij minister Schultz een locatietoets op te nemen in de MER-procedure (Milieu Effect Rapportage). Bij structuurvisies, bestemmingsplannen, of projectbesluiten acht Rijckenberg een facultatieve beoordeling van de locatie van belang.

‘Volbouwen’ is nog aan de orde van de dag. “Een gemeente opereert nog steeds vanuit de optiek; wij zijn leuker. Zij willen snel bouwen en geld verdienen. ‘Bij ons kun je nog wel twintig villaatjes kwijt’ zeggen ze dan. Maar of die plannen allemaal zo slim zijn?” Een nieuwe vorm van wildgroei ziet ze in de vergrijsde gebieden in de grensregio’s. “Het ene na het andere saunapark of zwembad, wordt daar uit de grond gestampt. Aandacht voor ouderen is goed. Maar zoveel.”

Prikkels

Het advies van de VROM-raad lijkt oude wijn in nieuwe zakken, waarbij op regionaal niveau wordt bepaald waar bebouwing wel en niet kan.

Rijckenberg ziet dat anders. “Die rode en groene contourenaanpak mag van mij terug, maar dat is niet wat wij nu betogen. Maar marktpartijen en gemeenten moeten wel meer prikkels krijgen om na te gaan welke locatie het meest geschikt is voor een nieuwe gebouw of weg.”

Rijckenberg erkent dat de locatie van het plan voor de 260 meter hoge toren, Belle van Zuylen bij Utrecht ook uitgebreid is bediscussieerd. Dat maakt een locatietoets in haar ogen toch niet overbodig. “Als er geen crisis was geweest, dan was die afschuwelijke toren er gewoon gekomen.”

Olav Rijers van het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland (acht regionale welstandcommissies) juicht het plan toe. “Er moet iets komen.” Rijers verbaast zich er al jaren over dat de plek van een nieuwe weg, gebouw of woonwijk vaak al vaststaat. “De locatie van een gebouw is eigenlijk belangrijker dan de vraag hoe het er uit komt te zien. Maar de kleur van bakstenen beoordelen we wel, de plek niet. Dat is raar.”

Reageer op dit artikel