nieuws

Procesbeheersing binnen een complex infrastructureel project

bouwbreed

Hoe beheers je alle verschillende processen binnen een grote projectorganisatie, processen die veelal naast elkaar lopen? Deze vraag doemde op voor de samenwerkingspartners van het Combiplan Nijverdal (tunnel Nijverdal). De combinanten hadden hun eigen managementsystemen en beheersmethodes, die niet of onvoldoende op elkaar aansloten waardoor beheersing en efficiëntie ver te zoeken was. En dat terwijl juist bij zo’n grootschalig project beheersing van processen van essentieel belang is. Maar hoe bereik je dat met zoveel verschillende participanten en systemen? De wil was er, de noodzaak lag er, de oplossing: ISO 10006. Uniek, want het is voor het eerst dat voor een infrastructureel project de projectorganisatie met de ISO 10006-richtlijn in kaart is gebracht.

Begin 2009 verkeerde het project Combiplan Nijverdal nog in de ontwerp- en voorbereidingsfase. Bij opdrachtgever Rijkswaterstaat (RWS) waren twijfels gerezen over de beheersbaarheid van de processen. Eldert van der Lee (senior adviseur contractmanagement Rijkswaterstaat, Dienst Infrastructuur) zegt dat het contract eind 2007 aan CLtB was gegund. Een van de onderdelen in het contract was dat de aannemer een kwaliteitsmanagementsysteem op zou zetten en hanteren. Daar is ook mee begonnen, maar in de loop van 2008 bleek dat er problemen waren om alles goed op orde te krijgen.

Combitunnel Nijverdal bleek een zeer groot en complex project. Het moment was daar voor CLtB om de organisatie op te schalen. Dit resulteerde in een snelle groei van het team als totaal, zowel op koepelniveau als binnen de teams van de disciplines/combinanten: Van Hattum en Blankevoort, Hegeman, KWS Infra en Homij. Het kwaliteitsmanagementsysteem was hierop echter niet ingericht.

Koepelniveau

Er werd besloten om het kwaliteitsmanagement-systeem(kms) op koepelniveau in te richten en niet vanuit de bestaande systemen van de combinanten. Het doel: meer duidelijkheid en transparantie realiseren in de werkwijze binnen de koepel èn in de aansluiting op de individuele kwaliteitssystemen. Het streven: komen tot een meer integrale benadering van de beheersing. De richtlijn ISO 10006 was hier geschikt voor, want het zet het kwaliteitsmanagementsysteem vanuit een bedrijfsomgeving om naar een projectomgeving zoals die van het Combiplan Nijverdal.

Jos Groenendijk (adviseur project Combiplan Nijverdal) kreeg in eerste instantie het verzoek vanuit CLtB om het kms weer goed werkend te krijgen. Vervolgens werd de vraag gesteld of de beginselen van ISO 10006 in dit systeem zouden kunnen worden geïmplementeerd met afsluitend een meetmoment of het kms inderdaad aan die richtlijn voldoet. Daar is in 2009 mee begonnen. ISO 10006 gaat uit van een samenwerking tussen partijen die allemaal gecertificeerd zijn. De vraag is dan: hoe breng je dat allemaal bij elkaar in een goed functionerend systeem? Op koepelniveau zijn tussen deze bestaande systemen verbindingen gelegd.

Praktisch en eenvoudig

Volgens projectmanager Leonard van der Vorm vraagt dit om een systeem dat praktisch en eenvoudig is. Gelukkig hoefden mensen niet echt gemotiveerd te worden. Er lag namelijk een kms, maar daarin stonden niet de afspraken die erin zouden moeten staan (wat, wanneer en hoe werken we met elkaar). Daarnaast was er behoefte aan duidelijkheid. Iedereen zat dus eigenlijk in de houding van: ‘hoe eerder hoe beter.’ Wat het lastig maakte was dat we een groeiende organisatie waren die heel langzaam vanuit de ontwerpfase naar een volgende fase aan het groeien was. Er waren om het gebrek aan afspraken te compenseren richtingen en oplossingen gevonden, die weer afgeleerd moesten worden. Ook werden zaken op het niveau van de individuele partner besloten, terwijl ze effect hadden op de andere combinanten. Nu is er een duidelijke en transparante besluitvormingsstructuur, die het mogelijk maakt intern en extern slagvaardig te communiceren. Het heeft best lang geduurd voordat we dat op koepelniveau zo hadden georganiseerd dat die integraliteit een vanzelfsprekend onderdeel was van de werkwijze. We werken vanuit verschillende pijpleidingen naar een gemeenschappelijk belang: dat moet de meerwaarde zijn.

Eind 2010 is het project afgerond: het kwaliteitssysteem is ingericht, geïmplementeerd en vervolgens beoordeeld door TNO Management Consultants. Op 26 november heeft Leonard van der Vorm namens CLtB een ISO-oorkonde uitgereikt gekregen van Prof.dr.ir. C.T.B. (Kees) Ahaus, hoogleraar kwaliteitsmanagement Universiteit van Groningen en directeur TNO Management Consultants. Het ontvangen van de oorkonde was een opsteker, een bevestiging, maar we gaan gewoon verder net zoals we dat gisteren gewend waren: kritisch blijven en kijken waar het beter kan.

Project Combiplan Nijverdal

Reageer op dit artikel