nieuws

Ontwerp praktijkrichtlijn RWA-installaties en rookbeheersingssystemen parkeergarages

bouwbreed

Het ontwerp van de Nederlandse Praktijkrichtlijn, NPR 6095-1
‘Rookbeheersingssystemen – Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en Rookbeheersingssystemen in parkeergarages’ is voor commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2011 commentaar indienen.

Reageer op dit artikel