nieuws

Nieuwe Aanbestedingswet komt bedrijfsleven tegemoet

bouwbreed

Het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2005) moet algemeen van toepassing worden op werken met een opdrachtsom onder de aanbestedingsdrempel.

Dat vindt minister Verhagen (economische zaken) die gisteren de aanpassingen van de Aanbestedingswet aan de Tweede Kamer stuurde. Met de nieuwe beleidslijn van de minister gaat een langgekoesterde wens van het bedrijfsleven in vervulling. Nu verklaren opdrachtgevers de ARW-systematiek ook meestal van toepassing voor opdrachten van minder dan 5 miljoen euro, maar wijken daar vervolgens op onderdelen weer naar eigen inzicht en ongemotiveerd van af. Dat zorgt voor onduidelijkheid en extra kosten bij bedrijven, omdat op die manier elke procedure maatwerk wordt.

In het voorstel van Verhagen geldt de ARW als de standaard voor deze opdrachten. Afwijken mag nog wel, maar alleen als de opdrachtgever zijn keuze motiveert. Ook aan andere belangrijke kritiekpunten van het bedrijfsleven lijkt de minister met de aanpassingen tegemoet te komen. Met name de verschillen tussen aanbestedingsprocedures van het Rijk, provincies en gemeenten voor opdrachten onder de aanbestedingsdrempel waren het bedrijfs­leven een doorn in het oog.

Objectief

Verhagen wil dat opdrachtgevers hun aanbestedingsprocedure kiezen op basis van objectieve gronden. Een richtsnoer hoe die gronden er precies uit moeten zien, volgt later in een algemene maatregel van bestuur. Ook heeft de minister de beginselen van proportionaliteit, non-discriminatie en transparantie opgerekt naar de contractvoorwaarden en het clusteren van opdrachten. Daarmee is de benarde positie van het midden- en kleinbedrijf in aanbestedingsprocessen enigszins verlicht. Zo kan een kleine aannemer niet langer worden gedwongen alle risico’s van een bouwproject voor zijn rekening te nemen, terwijl hij zich daarvoor onmogelijk kan verzekeren.

De algemene beginselen proportionaliteit, non-discriminatie en transparantie zijn echter alleen van toepassing onder de aanbestedingsdrempel als de aanbestedende dienst ervoor kiest de opdracht te publiceren. Als de aanbestedende dienst ervoor kiest de opdracht ongepubliceerd in de markt te zetten, gelden de beginselen niet.

Reageer op dit artikel