nieuws

Monumentenzorg toe aan drastische modernisering

bouwbreed

Monumentenzorg is aan modernisering toe. Eigenaren van monumenten moeten informatie krijgen over de mogelijkheden om het onderhoud te laten uitvoeren.

Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder 426 respondenten onder wie gemeenteambtenaren en gemeentepolitici.

Van de ondervraagden gaf 59 procent aan voorstander te zijn van een verplicht vooroverleg tussen burger en gemeente als aan een monument onderhoud moet worden gepleegd. Van hen gaf 76 procent aan dat de monumenteneigenaar advies zou moeten krijgen over een goedkopere en betere onderhoudsmethode. Daarnaast blijkt uit de peiling dat gemeenteambtenaren veel waarde hechten aan autonomie van de gemeente. Ze willen veel minder bemoeienis van de provincie bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Van de ondervraagden juicht daarom 60 procent het kabinetsplan toe om het aantal bestuurders te verminderen. Daarbij vindt 23 procent dat de waterschappen een kopje kleiner moeten worden gemaakt terwijl 60 procent meent dat de provincie moet inkrimpen. Op dit laatste punt zijn gemeenteambtenaren het duidelijkst. “Volgens 68 procent van de ondervraagde ambtenaren kan het meest op de provincie bezuinigd worden”, zo blijkt uit een toelichting op het onderzoek. “Burgemeesters zien liever een meer evenwichtige verdeling.” Van hen pleit 44 procent voor bezuinigingen van de provincie. Bijna een kwart van de ondervraagde burgemeesters, 23 procent, noemt waterschappen als potentiële bron voor bezuinigingen. Voorts vindt 18 procent van de burgervaders dat gemeentebesturen een veer moeten laten, terwijl 15 procent wil bezuinigen op de Staten Generaal. De meerderheid van alle deelnemers aan de enquête, 81 procent, geeft aan dat sommige bestuursinstellingen efficiënter werken dan anderen. Daarom vinden zij dat vooral bij omvangrijke bestuursorganen moet worden bezuinigd.

Kaasschaaf

De kaasschaafmethode heeft de voorkeur van een kleine minderheid van de ondervraagden (9 procent). Wat betreft de collegeprogramma’s van Gedeputeerde Staten vinden de respondenten dat er een duidelijke taakverdeling dient te komen tussen overheden. Provincies moeten zich daarbij beperken tot kerntaken, vinden de ondervraagden in meerderheid. Punten die aandacht verdienen, zo meent 30 procent van de respondenten, zijn verder deregulering van taken en vermindering van regeldruk.

Reageer op dit artikel