nieuws

Hof: Stijging prijzen direct doorgeven

bouwbreed

Aannemers moeten hun opdrachtgevers direct waarschuwen voor voorziene prijsstijgingen, willen ze de extra kosten aan hen kunnen doorberekenen.

Dat valt op te maken uit een recent arrest van het Haagse gerechtshof in een geschil tussen BAM en Multi Veste. Het hof komt daarin tot de conclusie dat het bouwconcern “te laat” zijn opdrachtgever heeft geïnformeerd over het doorvoeren van een prijsverhoging op het Arnhemse Musiskwartier-project, begin maart 2004. BAM liet een kleine twee maanden verstrijken tussen het moment dat de prijsstijging van staal intern bekend was en het moment dat Multi Veste op de hoogte werd gesteld.

Volgens de rechter had BAM de opdrachtgever “zo spoedig mogelijk” moeten waarschuwen. “Dat betekent dat BAM per omgaande contact met Multi Veste had moeten opnemen”, aldus het hof.

Kans

Snelheid is geboden om de opdrachtgever de kans te geven het project in omvang of kwaliteit aan te passen. Bij het project in Arnhem speelde dat zeker, omdat BAM nog niet was begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Sterker nog, de aannemingsovereenkomst was nog niet eens definitief ondertekend.

“Met een waarschuwing kort na 8 maart zou Multi Veste nog voor het ondertekenen van de overeenkomst de gelegenheid hebben gehad om te beslissen of zij bezuinigingsvoorstellen kon doen of minder werk zou opdragen”, concludeert het hof. De uitspraak is zeker op dit moment actueel. Veel aannemers worden geconfronteerd met sterk stijgende prijzen van grondstoffen zoals staal en bitumen. Zij worstelen veelal met de vraag hoe deze door te berekenen.

De Uniform Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) en het Burgerlijk Wetboek schrijven voor dat extreme prijsstijgingen die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden doorberekend mogen worden aan de klant. Dat geldt ook als in de aanneemsom een afkoopsom voor prijsstijgingen van lonen en materialen is verwerkt. De verloren zaak tegen Multi Veste levert BAM een tegenvaller op van ongeveer 700.000 euro. De aanneemsom van het Musiskwartier-project bedroeg bijna 35 miljoen euro.

Reageer op dit artikel