nieuws

Gids moet opsporen gestolen materieel makkelijker maken

bouwbreed Premium

Jaarlijks wordt in Nederland voor ruim 25 miljoen euro aan werkmaterieel gestolen. Het opsporen daarvan is echter lastig, zegt Wouter Verkerk, directeur van Verzekeringsbureau bestrijding Voertuigcriminaliteit (VbV).

Het gaat in totaal om 300 á 400 gevallen per jaar, schat Verkerk. “Dan hebben we het over groot materieel, handgereedschap is buiten beschouwing gelaten.” Dieven kunnen hun gang gaan, omdat de machines vaak niet of onvoldoende beveiligd zijn. “Werkmaterieel is over het algemeen niet voorzien van sloten, elektronische startbeveiligingen of voertuigvolgsystemen. Vaak kan men met één sleutel alle modellen van een bepaald merk starten.” Daar komt bij dat kennis van diefstalpreventie vaak ontbreek.

Minder dan 5 procent van de gestolen graafmachines, walsen, tractoren, verreikers en dumpers wordt teruggevonden. Ongeveer 60 procent van het gestolen materieel wordt binnen een straal van 250 kilometer weer in de markt gezet. “Dat komt deels doordat het voor de leek lastig is om vast te stellen of machines gestolen zijn. Ze hebben bijvoorbeeld geen nummerplaat”, aldus Verkerk. “Niet iedereen weet het ingeslagen identificatienummer te vinden.”

Om het de politie makkelijker te maken heeft VbV samen met brancheorganisatie BMWT een Identificatiegids Werkmaterieel uitgebracht. De gids geeft informatie over de problematiek rond diefstal van werkmaterieel. Ook wordt technische kennis verstrekt die nodig is om een identiteitsonderzoek in te stellen. “Met tekeningen aangegeven waar het identificatienummer zich bevindt”, legt Verkerk uit. “Met behulp van zo’n nummer kan bij de Rijksdienst voor Wegverkeer opgevraagd worden of het materieel als vermist is opgegeven. Als dat het geval is kan de rechtmatige eigenaar via de fabrikant worden opgespoord.”

In totaal worden er duizend exemplaren van het vijftig pagina’s tellende boekwerkje verspreid onder politiekorpsen. “Daarnaast staat een digitale versie van de gids op het intranet van de politie. De gids wordt ook op de politieacademie gebruikt.”

Reageer op dit artikel