nieuws

Extra schermen kunnen luchtkwaliteit redden

bouwbreed

Een extra of verhoogd schermpje langs de rijkswegen kan voldoende zijn om aan de normen voor luchtkwaliteit te voldoen. Dat schrijft staatssecretaris Atsma aan de Tweede Kamer.

Volgens de milieubewindsman is er weinig aan de hand. Op de meeste plaatsen worden de normen die gesteld zijn in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gehaald. Op knelpuntlocaties zijn extra maatregelen nodig. Voor fijn stof zal dat voor 11 juni dit jaar moeten, voor stikstofoxiden is er nog tijd tot 1 januari 2015. In zijn brief geeft Atsma wel aan dat de kans op overschrijdingen groot is. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten is het al lastiger geworden aan de normen te voldoen. Daarnaast is de achtergrondconcentratie fijn stof toegenomen. Wegverkeer blijft voorlopig de belangrijkste oorzaak van luchtverontreiniging. Voor de omgeving van Rijkswegen kan dat worden opgelost door het plaatsen van extra of hogere schermen. Dat zorgt ervoor dat het fijn stof van autoverkeer hoger in de lucht komt en daar wordt vermengd met schonere lucht waardoor de concentratie lager wordt.

Het is de manier zoals vroeger steeds hogere schoorstenen op fabrieken werden geplaatst. Daardoor werd vervuiling hoger de lucht in geblazen. Het lost het probleem niet op, maar ter plaatse is er minder last.

Daarom zet Atsma ook in op bronmaatregelen. Hij bljift zich inspannen voor steeds schonere auto’s. De effecten van de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur worden nader onderzocht.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels