nieuws

Europa bekijkt private financiering van infra

bouwbreed

De Europese Commissie gaat de markt consulteren over het plan infrastructuur te financieren door het uitgeven van projectaandelen. Dat heeft Eurocommissaris Economische Zaken Olli Rehn aangekondigd.

“Financiële instrumenten moeten een grotere rol spelen in de financiering van publieke projecten. Overheidsbudgetten schieten tekort. Maar tegelijkertijd moeten we duurzame groei promoten in Europa. EU-fondsen moeten effectiever worden gebruikt om voor dit soort projecten geld van de kapitaalmarkt aan te trekken”, aldus Rehn in een toelichting.

Naar schatting moet de komende jaren voor 1,5 tot 2 biljoen investeringen in allerlei vormen van infrastructuur worden gepleegd in Europa. Daarbij gaat het niet alleen om wegen en spoor, maar ook om energie- en ict-netwerken. Alleen al in de transportsector is voor de periode na 2013 zo’n 21,5 miljard per jaar nodig voor het oplossen van knelpunten en de aanleg van grensoverschrijdende infra. Europa noch de lidstaten zijn in staat dat geld op te hoesten.

Samen met de Europese Investeringsbank (EIB) zoekt de commissie nu naar wegen om met name pensioenfondsen en verzekeraars over te halen hun geld te steken in dit soort infrastructuur door middel van projectaandelen.

Die vorm is nodig omdat traditionele leningen vrijwel onmogelijk zijn. “De financiering van infrastructuur in Europa heeft te lijden gehad van de financiële crisis. Banken hebben te maken met nieuwe beperkingen voor langetermijnleningen. Projectaandelen kunnen een manier zijn om kapitaal aan te trekken van andere investeerders zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Ze kunnen een welkome aanvulling vormen op de traditionele financiële mogelijkheden”, licht EIB-president Philippe Maystadt toe.

Reageer op dit artikel