nieuws

Energielabel huurwoning nog onzeker

bouwbreed

Het voorstel om energie-investeringen door te berekenen in huurprijzen van woningen, lijkt te stranden in de Tweede Kamer. Tweede Kamerlid Eric Lucassen (PVV) stemt tegen het wetsvoorstel; hij vreest vooral dat de huurprijzen met honderden euro’s stijgen. “Je moet wel ontzettend veel voor de mussen verstoken, wil je dat compenseren.” Ook betwijfelt hij of de […]

Het voorstel om energie-investeringen door te berekenen in huurprijzen van woningen, lijkt te stranden in de Tweede Kamer.

Tweede Kamerlid Eric Lucassen (PVV) stemt tegen het wetsvoorstel; hij vreest vooral dat de huurprijzen met honderden euro’s stijgen. “Je moet wel ontzettend veel voor de mussen verstoken, wil je dat compenseren.” Ook betwijfelt hij of de investeringen echt leiden tot lagere woonlasten. Volgens hem zijn de energielabels in veel gevallen niet betrouwbaar. “In 25 procent van de gevallen zitten er grote fouten in.”

VVD’er Betty de Boer is eveneens kritisch. Zij het doorvoeren van energiebesparingen liever aan de markt over. Met het verstrijken van de deadline van deze krant was nog niet duidelijk of de wet sneuvelt.

Hoewel SP en CDA ook hun bezwaren hebben, lijken zij het voorstel te steunen. Parlementariër Paulus Jansen (SP) ziet beren op de weg. “We zijn het eens met de intentie van de wet, maar we zijn bang voor een pervers effect op de huurprijzen.” Hij wijst erop dat huren voor kleine woningen door de verandering in het woningwaarderingsstelsel met 35 procent kunnen stijgen. “En de huren van grote woningen met 10 procent.”

Koppeling

Jansen stelt een wijziging voor die het energielabel koppelt aan het aantal punten per vierkante meter. Het CDA stelt voor om het plan pas in 2014 in te voeren, en niet in 2012, zoals nu de planning is.

Het wetsvoorstel is een erfenis van het vorige kabinet. Toenmalig minister Van der Laan (wonen) stelde voor het energielabel te integreren in het woningwaarderingsstelsel. Op die manier kunnen corporaties energie-investeringen terugverdienen door een hogere huur door te berekenen.

Minister Donner verdedigt het plan nu in de Tweede kamer. Volgens hem worden veel bezwaren ondervangen doordat huurders moeten instemmen met de investeringen. “De huurder is de beste waarborg dat de investering de extra kosten waard is.”

Reageer op dit artikel