nieuws

Eerste elektronische factuur naar Rijksgebouwendienst

bouwbreed

Unica heeft als eerste bedrijf in de bouwsector een elektronische factuur gestuurd naar de Rijksgebouwendienst. Dit is gebeurd via de nieuwe koppeling tussen Z-factuur en Digipoort.

“Het is nu mogelijk om via Z-factuur eenvoudig elektronische facturen te versturen naar de rijksoverheid. De overheidsdoelstelling om 10 procent van onze facturen elektronisch te behandelen is hiermee een forse stap dichterbij”, zegt Marco Pastors, ambassadeur e-facturen van het Rijk.

De nieuwe koppeling met Digipoort maakt het nu mogelijk om heel laagdrempelig e-facturen naarhet Rijk sturen. Individuele bedrijven behoeven niet zelf een koppeling te realiseren met Digipoort. Dat kan via de branchespecifieke oplossing. “Dat is ook winst voor Digipoort, want ongeveer 16 procent van de facturen dat bij de overheid binnenkomt, is afkomstig van de bouw”, zegt Lex van Lent, directeur van ZET Solu­tions.

Ook de Rijksgebouwendienst is tevreden met de eerste elektronische factuur. Sinds 2009 verloopt het verwerken van papieren facturen bij de rijksdienst intern al elektronisch. Dat wordt nog makkelijker als de bouw de facturen ook elektronisch verstuurd. Zo’n 96 procent van de rekeningen die de RGD binnenkrijgt, is afkomstig van de bouw. De dienst roept bedrijven dan ook op gebruik te maken van Digipoort.

Reageer op dit artikel