nieuws

Duurzaamheid van winning aardwarmte blijft onzeker

bouwbreed

Na dertig jaar warmtewinning op grote diepte duurt het 500 jaar voordat de aarde weer op temperatuur is. Om de warmte te kunnen winnen wordt de aarde deels opgelost of gebroken. Hoe duurzaam is dit?

Dat staat in het rapport ‘Diepe geothermie 2050’ van IF WEP (IF Technology en Well Engineering Partners) uit Arnhem, geschreven in opdracht van Agentschap NL uit Sittard. De vraag naar de duurzaamheid (in de betekenis van volhoudbaarheid) van het winnen van aardwarmte wordt in hoofdstuk 6 behandeld. Voor een herstel naar 211 graden in 499 jaar moet het geïnjecteerde water een temperatuur hebben van 40 graden en de aarde een begintemperatuur van 230 graden Celsius. De warmte komt uit het binnenste van de aarde en ontstaat door onder andere radioactief verval. De warmtestroom naar Nederland is ongeveer 2 gigawatt, het gezamenlijk vermogen van twee grote elektriciteitscentrales.

‘Een interessante vraag is bij welk debiet het reservoir in een toestand komt waarbij de warmtewinning en de aanvoer van aardwarmte in balans zijn’, staat in het rapport. De vraag wordt niet beantwoord. Evenmin als de vraag naar de gevolgen van het wijzigen van de structuur van de aarde. Om de warmtewinning mogelijk te maken wordt de aarde chemisch of hydraulisch gestimuleerd. Daarbij worden mineralen uitgespoeld of gesteenten gebroken. De winning van aardgas op enkele kilometers diepte kan leiden tot bodemdalingen en aardbevingen. Maar het rapport zegt niets over de mogelijke geologische gevolgen van warmtewinning. Ook niet over de interferentie met andere ondergrondse activiteiten.

De duurzaamheid van aardwarmtewinning op grote diepte staat dus (nog) niet vast. Toch pleiten de auteurs van het rapport voor een krachtige stimulering van de aardwarmtewinning.

Overheidssteun

De opstellers zien overheidssteun als een noodzakelijke voorwaarde. Het beleid moet gericht zijn op het leggen van een technisch fundament, doorlopen van een leercurve, maatregelen om de financiële risico’s te beperken, bieden van financiële prikkels en het verplichten van duurzame energiebronnen. “Hierbij dient ook duurzame warmte meegenomen te worden”, aldus de rapporteurs. De aanbevelingen gaan voorbij aan de vraag of aardwarmtewinning werkelijk duurzaam is.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels