nieuws

Draagconstructie leidend in ruimtelijk ontwerp

bouwbreed

Voor de draagconstructie van een sportaccommodatie in Eindhoven heeft architectenbureau Mecanoo net zo lang met ruimten geschoven tot een optimale opgaande constructie ontstond.

Teneinde de luchtbehandelingskanalen optimaal in de draagconstructie van de accommodatie van sporthogeschool Fontys in te passen, is de installatieadviseur al in de ruweschetsfase ingeschakeld.

Het uitgangspunt van de integrale wijze van ontwerpen was de diverse ruimten in de sportaccommodatie af te stemmen op een logische draagstructuur van de onderbouw naar de bovenbouw. “De architect had nog geen uitgewerkt structuurontwerp, omdat nog gezocht werd naar een optimale afstemming van de draagconstructie, installaties en de ruimtelijke compositie”, aldus projectleider Marco Moerman van constructeur JVZ uit. “Zo wilden we geen overdrachtsconstructie hoeven maken. Dat werd veel te ingewikkeld en kostbaar, omdat verschillende sportgerelateerde functies op elkaar gestapeld zijn. De kolommen moesten onder de dragende wanden komen te staan en recht doorlopen tot aan de bovenbouw die in stalen vakwerkconstructies is uitgevoerd”, legt Moerman uit.

De installatieadviseur profiteerde eveneens van de samenwerking in het ontwerpteam. Doordat de stalen liggers werden geïntegreerd in de kanaalplaatvloer, bleef er voldoende ruimte over voor de luchtbehandelingskanalen. “Er is in het ontwerpstadium veel overleg geweest tussen de constructeur en de installatieadviseur, omdat er weinig ruimte was voor de w-installaties. Door gezamenlijk de knelpunten te bestuderen, zijn we tot een oplossing gekomen”, aldus Moerman.

Kolommenconstructie

Het 17.000 vierkante meter grote sportcomplex achter het stadion van FC Eindhoven is een rechthoekig complex met een opvallende klimtoren van 15 meter hoog. Het gebouw bestaat uit vijf sportzalen (die voldoen aan de eisen van NOC-NSF), een restaurant, een sportlab, collegezaal, mediatheek en een halfverdiepte parkeerkelder met ruim tweehonderd plaatsen.

De op staal gefundeerde onderbouw – parkeerkelder en begane grondlaag – is in een betonkolomconstructie uitgevoerd. Reeds in een vroeg stadium is het kolommengrid in het ruimtelijk ontwerp van de sportzalen bepaald. “Zo is bijvoorbeeld één van de gymzalen enkele meters in het ontwerp opgeschoven, omdat zodoende de kolommen mooi konden doorlopen vanuit de parkeerkelder tot aan de eerste verdiepingsvloer”, geeft Moerman aan.

De bovenbouw vanaf de eerste etage wordt gedragen door stalen vakwerkconstructies van 84 meter lengte. De bovenbouw bestaat uit vijf qua maatvoering verschillende delen die voorzien in even zo vele sportzalen. Het grootste vakwerk is een ‘zware jongen’ met kolommen en diagonalen in kokers van 400 x 200 x 16 millimeter. De grootste overspanning van 30 meter wordt overbrugd door gelamineerde houten liggers die taps toelopen.

Aan de vakwerkconstructies komen bijzondere sportattributen te hangen zoals een staalkabel voor het abseilen, katrolinstallaties (voor bijvoorbeeld mobiele basketborden) en loopkranen voor het dragen van zwevende plateaus.

Trekbelasting

Een zware staalconstructie was vereist om de trekbelasting als gevolg van een concentratie van hangende attributen aan het vakwerk op te vangen.

Bovendien golden er strenge vervormingseisen voor het staal: op een overspanning van 28 meter lengte mocht het staal slechts 20 millimeter vervormen. Dit in verband met de verplaatsbare paneelwanden. “Dat is een heel marginale tolerantie”, aldus Moerman.

Mertens Bouwbedrijf is eind januari dit jaar begonnen met de aanleg van de parkeerkelder. De sporthogeschool wordt naar verwachting in juni 2012 opgeleverd.

Projectgegevens

Opdrachtgevers: Gemeente Eindhoven en Fontys Hogescholen Eindhoven

Architect: Mecanoo Architecten, Delft

Constructeur: JVZ Raadgevend Ingenieursbureau, Deventer

W-installaties: Wolter & Dros, Amersfoort

E-installaties: HVL, Eindhoven

Aannemer: Mertens Bouwbedrijf, Weert

Bouwperiode: eind 2010 – medio 2012

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels