nieuws

Door faillissement staat leerwerkproject op de tocht

bouwbreed Premium

Het faillissement van de Stichting De Herstelling Den Helder heeft mogelijk grote gevolgen voor de restauratie van drie forten in Den Helder.

Door de faillietverklaring van de stichting zou de financiële grondslag onder een subsidie van het Waddenfonds komen te vervallen. Hierdoor dreigt de Stichting Stelling Den Helder, opdrachtgever van het herstel aan het militair erfgoed, maximaal drie miljoen euro mis te lopen.

De Herstelling Den Helder is een reïntegratieproject voor jongeren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dankzij het project konden de laatste jaren zo’n vijfhonderd jongeren bij grote bouwprojecten aan de slag. Zo waren deelnemers aan De Herstelling betrokken bij de herbouw van het Kasteel Nuwendoorn in Eenigenburg en werden de jongeren ingezet voor het herstel van ‘De Stelling van Den Helder’.

Het stichtingsbestuur van De Herstelling Den Helder vroeg eind februari het faillissement aan, omdat de gemeente Den Helder een subsidiebedrag terugvordert. Reden is dat de kosten per cliënt hoger zijn dan gemaakte afspraken. Het bestuur van De Herstelling kreeg van de curator een spreekverbod opgelegd. In een schriftelijke verklaring legt de stichting de schuld bij de gemeente. Zij zou te weinig werk aanbieden waardoor de kosten per jongere zijn gestegen.

Gezocht wordt naar een oplossing voor de restauratie van de Stelling van Den Helder. Het leerwerktraject VakWerk van ROC Kop van Noord-Holland neemt enkele werken van De Herstelling over. De stichting Stelling Den Helder heeft de hoop uitgesproken dat de vakmeesters en werknemers van De Herstelling bij de forten aan de slag kunnen blijven. Ondertussen wordt gezocht naar medefinanciers voor het project.

Reageer op dit artikel