nieuws

‘De Blauwestad gaat door, maar langzamer dan gepland’

bouwbreed

Het recreatiemeer en de natuurontwikkeling in Oost-Groningen zijn gereed. Maar van de 1480 woningen die de Blauwestad in 2016 had moeten tellen, verrezen er 150. En van de 1500 kavels bouwgrond die inmiddels verkocht moesten zijn, gingen er slechts een kleine tweehonderd over de toonbank.

Toch heeft Marco Groenhof (60), de nieuwe projectdirecteur van de gebiedsontwikkeling in Oost-Groningen, er alle vertrouwen in dat de Blauwestad een succes wordt. Hij wijst naar een foto op het prikbord in zijn werkkamer. De prent toont een vrijstaande villa aan het Oldambtmeer. “Dat is de modelwoning in de Blauwestad”, vertelt hij. “Mijn partner en ik gaan er tegen het einde van het voorjaar een aantal weken logeren. Nu ik leiding geef aan het project wil ik zelf ervaren hoe het is om in de Blauwestad te wonen.”

Hij kijkt er naar uit. “Een prachtig gebied”, zegt Groenhof, terwijl hij vanuit zijn kantoor in het informatiecentrum aan de Elfenbank zijn blik laat gaan over het landschap. Het waait stevig. Donkere wolken werpen een grauwe schaduw. “Een typisch Hollands landschap, zou ik zo zeggen. Een ideaal recreatiegebied en prachtig om in te wonen. De Blauwestad is een impuls voor het noorden.”

Die stelling wordt niet door iedereen onderschreven. Een vorig jaar juli verschenen rapport van de Noordelijke Rekenkamer noemt het project inconsistent en concludeert onder meer dat onduidelijk was voor wie werd gebouwd en voor welke prijs. Verder schortte het aan de financiële onderbouwing en was de publiek-private samenwerking (pps) tussen de projectontwikkelaars BAM, Ballast Nedam en Koop niet doelmatig. ‘Forse kritiek op beleid Blauwestad’, kopte NRC Handelsblad naar aanleiding van het rapport. ‘Provincie Groningen stapelde fout op fout bij Blauwestad’, meldde de Volkrant. ‘Ambities van Blauwestad veel te hoog’, vatte een verslaggever van Cobouw het onderzoek bondig samen.

“Het rapport van de Rekenkamer gaat over de periode tussen 1995 en 2009 en heeft dus geen enkele relatie meer met de huidige plannen. De uitgangspunten zijn opnieuw geformuleerd. En daarmee kunnen we goed uit de voeten. Het project gaat gewoon door in een lager tempo. In plaats van de verkoop van 100 kavels per jaar, richten we ons nu op 30 à 40 kavels”, legt Groenhof uit. “Net als alle andere gebiedsontwikkelingen zijn we overigens zwaar getroffen door de recessie. Dat is niet leuk, maar al net zo min verrassend. Gebiedsontwikkeling is momenteel een gigaprobleem, de Blauwestad is daarop natuurlijk geen uitzondering. De reden dat wij steeds naar voren worden gehaald als negatief voorbeeld, is dat ons project zo ambitieus is.”

Voornemens

Aan goede voornemens heeft het de bedenkers van de Blauwestad nooit ontbroken. In 2001 beloofden ze dat in 2016 een agrarisch gebied nabij het Groningse Oldambt, qua oppervlakte vergelijkbaar met Amsterdam, zou zijn omgevormd tot een bijzonder woon- en recreatiepark. Met verdeeld over vijf woongebieden 1480 woningen, een natuurgebied en een recreatiemeer met een oppervlakte van 800 hectare. Het gebied zou ontwikkeld worden in publiek- private samenwerking tussen onder meer de provincie, de gemeente Oldambt en de projectontwikkelaars BAM, Ballast Nedam en Koop. De Blauwestad moest zorgen voor een economische impuls voor Oost- Groningen dat kampt met werkloosheid en krimp.

De stelling dat van die oorspronkelijke plannen weinig terecht kwam, onderschrijft Groenhof niet. “Kijk ook eens naar wat we wel hebben bereikt”, zegt hij. “Tien jaar geleden gebeurde hier nauwelijks nog iets. Nu ligt er een enorm recreatiemeer en een fraai natuurgebied, dat deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur. Daardoor hebben een enorme impuls gegeven aan de recreatie in dit gebied. Er zijn tussen de vijftig en zestig bedrijven bijgekomen die bij elkaar zo’n 140 fte-plaatsen opleveren. Voor een gebied dat kampt met krimp en werkloosheid is dat niet niks.”

En er is nog meer gebeurd, stipuleert Groenhof. “Er is infrastructuur aangelegd, we zijn goed verbonden met de omringende dorpen en in het meer verrezen zeshonderd aanlegsteigers. En bovendien wordt er weer geïnvesteerd in het gebied en dan doel ik niet eens op het bedrijfsleven, maar op de bewoners.

De bestaande bebouwing is er sterk op vooruitgegaan doordat achterstallig onderhoud is aangepakt. Mensen geloven weer in de mogelijkheden van deze plek. Ze hebben er weer zin in.” Niettemin ontkent Groenhof niet dat er in het verleden fouten zijn gemaakt. “Er werd vanuit gegaan dat we honderd kavels per jaar zouden afzetten. Dat is achteraf gezien te ambitieus gebleken. De verkoop van dertig à veertig kavels per jaar moet daarentegen wel haalbaar zijn en daarop richten we ons dan ook. Wat dat betreft zijn we in gesprek met vijf partijen over woningbouw in het gebied. “Namen kan ik in verband met de onderhandelingen niet noemen. Ik streef ernaar dat over vijf jaar het aantal woningen in de Blauwestad is verdubbeld. Dan staan er dus zo’n driehonderd huizen.”

Om dat te bereiken moet de marketingstrategie worden aangepast. “Er zit een kras op de naam Blauwestad en we gaan er hard aan werken om die te verwijderen. Dan kunnen we nieuwe doelgroepen aanboren. Ik denk in het bijzonder aan mensen die voor de Blauwestad gaan kiezen vanwege de vele recreatiemogelijkheden.”

Met het oog op die doelgroep zijn er plannen om twee van de vijf gebieden te reserveren voor de bouw van recreatiewoningen, ook al zijn die voornemens niet definitief. “Overal waar we nog niet bouwen leggen we voorlopige recreatieve voorzieningen aan. Zo heeft het gebied een duidelijke functie en als de markt aantrekt, kunnen we de kavels weer gewoon verkopen.”

Voortgang

Groenhof zegt zich geen zorgen te maken over de voortgang van de Blauwestad. “Het duurt langer dan gepland, dat staat vast. We moeten er niet vanuit gaan dat de economie volgend jaar weer zal zijn aangetrokken. Pas voor de jaren daarna verwacht ik een langzaam herstel. Daarom gaan we de Blauwestad om de vijf jaar evalueren. Dan bekijken we hoe de markt zich ontwikkelt en hoe we daarop kunnen inspelen.”

Over een hernieuwde stroom aan negatieve berichtgeving maakt hij zich geen zorgen. “Ik merk juist dat we weer wat positiever worden beoordeeld. En al klinkt het misschien tegenstrijdig, ik moet zeggen dat de negatieve berichten ons veel bekendheid hebben opgeleverd waardoor de belangstelling voor het project groter is geworden.

En al zal het langer duren voordat de Blauwestad een feit is dan ons oorspronkelijk voor ogen stond, ik maak me geen zorgen over de voortgang van het project. De Blauwestad groeit alleen maar verder.” ■

Reageer op dit artikel