nieuws

Brits bouwkartelschandaal zakt als kaartenhuis in elkaar

bouwbreed

Het Britse bouwschandaal, waarbij meer dan honderd bedrijven met torenhoge boetes werden opgezadeld, lijkt als een kaartenhuis in elkaar te zakken.

Het beroepstribunaal heeft de boetes voor de zes zwaarst getroffen bedrijven gedecimeerd. In totaal moeten ze nu nog 5,1 miljoen euro ophoesten, een flink bedrag maar een schijntje vergeleken bij de bijna 50 miljoen die het kartelbureau Office of Fair Trading hen had opgelegd. Voor Ballast Nedam als één van de zes – als rechtsopvolger van het al jaren geleden failliet verklaarde Ballast UK – betekent dat een verlaging van de boete van zo’n 9 miljoen naar 600.000 euro, een bedrag dat de aannemer ‘inmiddels heeft verwerkt in de jaarrekening voor 2010’.

Kier ziet haar recordboete van bijna twintig miljoen teruggedraaid naar net twee miljoen terwijl Bowmer and Kirkland er nog beter van afkomt met een uiteindelijke boete van 620.000 euro vergeleken bij een eerder bedrag van 9,6 miljoen.

De zes waren samen met 97 collega’s veroordeeld wegens ‘cover pricing’, vermeende onderlinge afspraken over de bij aanbestedingen in te dienen prijzen. De OFT nam dat vergrijp erg hoog op en legde, na een jarenlang onderzoek, eind november 2009 een totale boete van 150 miljoen euro op. Maar de karteldienst is daarbij veel te ver gegaan, stelt het beroepstribunaal. De boetes zijn buiten proporties voor ‘eenvoudige cover pricing’, denkt het tribunaal. Bovendien ging de OFT volgens de beroepsinstantie ten onrechte uit van de omzet over het jaar voorafgaande aan het boetebesluit terwijl de vermeende vergrijpen uit het begin van deze eeuw dateerden. Daarbij stelt het tribunaal min of meer dat de 103 aangepakte bedrijven eigenlijk moesten boeten ‘voor praktijken die al lang gewoonte waren in de sector en ook algemeen als legitiem werden beschouwd’.

Stephen Ratcliffe, directeur van de groep van grote Britse aannemers UKCG, is het daar mee eens: ‘‘De inbreuken op de concurrentieregels komen voort uit een vroegere praktijk in de sector. De OFT en het tribunaal hebben vastgesteld dat cover pricing illegaal is en tot hoge boetes kan leiden. De UKGC blijft er nu aan werken om er voor te zorgen dat voldoen aan de concurrentiebepalingen hoog op de agenda blijft staan.’’ De OFT wil op haar beurt de uitspraak eerst eens goed bestuderen voordat ze besluit bij een nog hogere instantie in beroep te gaan.

Reageer op dit artikel