nieuws

Bredere toepassing leem verwacht

bouwbreed

Een dunne laag leemstuc is te verkiezen boven een dikke laag. Maar elke wandafwerking van leem is beter voor het milieu en de gezondheid dan stucwerk op basis van cement of gips.

Dat stelde Michiel Haas, hoogleraar aan de faculteit civiele techniek van de TU Delft en directeur van het Nederlands instituut voor Bouwbiologie en -ecologie (Nibe) op een congres in Tilburg. Hij stelde ook dat buitenspouwbladen van leemstenen de voorkeur genieten boven die van beton- en baksteenmetselwerk. Echter, houten logsafkomstig van duurzame bosbouw zijn het meest milieuvriendelijk. Voor binnenspouwbladen heeft Haas de toepassing van een systeem van hout nog niet nagegaan.

Voor pleisterwerk valt een dunne laag leem in de Nibe-classificatie 1a (‘voorkeur’) en een dikkere laag in klasse 3 (‘aanvaardbaar’). “De overige materialen zijn allemaal niet duurzaam”, aldus Haas. Hij betreurde dat leem relatief duur is. “De uitvoering zou minder arbeidsintensief moeten zijn. Je zou leem moeten kunnen gieten en machinaal verwerken.”

Lutum

De hoogleraar legde uit dat klei en leem bestaan uit kleine platte plaatjes lutum (gronddeeltjes met afmetingen kleiner dan 0,002 millimeter), door de rivier neergelegd en door de wind aangevoerd. De deeltjes hebben een elektrische polariteit, waardoor het materiaal goed plakt. Leem kan een gering percentage zand (kwarts) bevatten.

Haas brak een lans voor het kwantitatief berekenen van de milieubelasting. Hij hekelde het wijdverbreide greenwashing, het duurzaam verklaren van materialen en producten die juist minder goed zijn voor milieu en gezondheid. De door hem gepresenteerde nieuwe gegevens over leem als bouwmateriaal zijn gebaseerd op eenlife cycle analysis(LCA) door het Nibe. Daarbij is gebruikgemaakt van gegevens uit de nationale geharmoniseerde database. Andere methoden zullen tot dezelfde conclusie leiden, verwacht Haas, maar de breedte en diepgang van de methoden kunnen verschillen.

De SBR wil elk jaar een nationaal congres over bouwen met leem houden. Projectmanager Cindy Vissering: “De verwachting van experts is dat de komende jaren de mogelijkheden voor grootschalige toepassing van leem flink zullen toenemen.”

Reageer op dit artikel