nieuws

Bouwlab streeft naar meer bouwbrede samenwerking

bouwbreed Premium

Bouwbrede samenwerking bij het opleiden van middenkaderpersoneel. Met dat doel voor ogen heeft Regionaal Opleidingscentrum Amsterdam (ROCvA) het Bouwlab opgezet. Momenteel doen er achttien ondernemingen mee. Maar dat moeten er meer worden. “We streven naar zestig deelnemende bedrijven”, preciseert Nelie Groen, ad interim directie-voorzitter van het ROC vA College Westpoort en daarmee eigenaar van het […]

Bouwbrede samenwerking bij het opleiden van middenkaderpersoneel. Met dat doel voor ogen heeft Regionaal Opleidingscentrum Amsterdam (ROCvA) het Bouwlab opgezet. Momenteel doen er achttien ondernemingen mee. Maar dat moeten er meer worden.

“We streven naar zestig deelnemende bedrijven”, preciseert Nelie Groen, ad interim directie-voorzitter van het ROC vA College Westpoort en daarmee eigenaar van het Bouwlab. De ervaringen van het bedrijfsleven zijn voor ons belangrijk om het onderwijs te kunnen afstemmen op de behoeften van het bedrijfsleven. Wij willen graag dat bedrijven een actieve rol spelen in ons onderwijs. Bijvoorbeeld door gastlessen te verzorgen, studenten stageplaatsen te bieden of betrokken te zijn bij de loopbaanbegeleiding van onze studenten.

De middenkaderopleidingen bouw en infra (bijv. uitvoerder, bouwkundig tekenaar of werkvoorbereider) van het ROCvA worden vanaf 2012 verzorgd in Amsterdam-Noord. Daar verrijst momenteel een nieuw gebouw. Hierin komt zowel plek voor de studenten als voor het bedrijfsleven. Zo krijgt het complex dat in januari volgend jaar wordt opgeleverd, onder meer een Bouwlab; ruimtes speciaal gereserveerd voor werkgevers uit de bouw-, infra- en installatietechniek.

Kennis uitwisselen

Het is de bedoeling dat ontwikkelingen uit de bouwwereld in het Bouwlab zijn terug te vinden en dat werkgevers en studenten elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen, vertelt Groen. “Verder zijn we momenteel bezig om bedrijfsruimten in de plint tegen een aantrekkelijk tarief te verhuren, o.a. aan bouwgerelateerde bedrijven, zodat in dit gebouw de sector zichtbaar wordt.”

Die concentratie is van groot belang om potentiële bouwprofessionals een realistisch beeld te geven van het werken in de sector. “We merken nog steeds dat jonge mensen een verkeerd beeld hebben van de beroepsmogelijkheden in de bouw en infra. Ze associëren de sector vooral met zwaar en vies werk en willen we er voor zorgen dat de branche ook na de recessie over voldoende personeel blijft beschikken, dan moet dat beeld flink worden bijgesteld.”

Daartoe zijn verschillende mogelijkheden. Zo moet de intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs er voor zorgen dat leerlingen al in het voortgezet onderwijs (vmbo en havo) in contact komen met werkgevers zodat ze sneller en eenvoudiger een indruk krijgen van de vele bouw en bouwgerelateerde beroepen. “Maar we vragen niet alleen aan de aangesloten ondernemers of ze daaraan meewerken. We zetten ook studenten uit het mbo en hbo in om de leerlingen van het voortgezet onderwijs te vertellen over hun ervaringen in de sector.” De eerste resultaten van die werkwijze zijn reeds geboekt. “We zijn er inmiddels in geslaagd om, door studenten in te zetten, het beeld dat bestond van de infrasector flink bij te stellen en de instroom in het mbo te verhogen.”

Internet

Het Bouwlab presenteert zich op internet. Op de website www.bouwlab.info wordt een marktplaats ingericht waar studenten zich kunnen profileren als stagiair. “En het is daarnaast de bedoeling dat bedrijven er ook gebruik van gaan maken. Ze kunnen opdrachten plaatsen of aangeven aan welke eisen de stagiairs moeten voldoen.”

In het verlengde daarvan wordt binnen het Bouwlab gewerkt aan het beter afstemmen van de uitstroom uit het onderwijs op de instroom behoeften van de sector. De rol van de bedrijven, aangesloten bij het bouwlab, is daarbij cruciaal. “Uiteindelijk kennen zij de ontwikkelingen in de sector als geen ander. Het is dus zowel in het belang van de ondernemers als van de studenten dat veel bedrijven zich bij ons aansluiten.”

Reageer op dit artikel