nieuws

‘Bouwers onderschatten risico’s milieuschadeclaims’

bouwbreed

“Milieuschadeclaims liggen overal op de loer en kunnen fors in de papieren lopen”, waarschuwt verzekeringstussenpersoon Meeùs.

Het aantal milieugerelateerde claims die de bouw- en infradivisie van Meeùs jaarlijks behandelt is relatief laag, geeft woordvoerder Arnoud Versluis toe. “Enkele tientallen. De frequentie is dus relatief laag, maar dat geldt niet voor de schadelast. Die loopt per melding al snel op naar gemiddeld 50.000 euro. We hebben ook milieuschades in behandeling die in de miljoenen lopen.”

Bedrijven kunnen worden geconfronteerd met hoge kosten doordat zij aansprakelijk worden gesteld voor milieuschade, zelfs als er geen sprake is van schuld. De bouwplaats is een risicogebied, zegt Meeùs. “Wat te denken van werkmaterieel of olieopslagtanks, waarvan vandalen de brandstoftoevoer lostrekken. Bodemvervuiling door het leeglopen van de brandstoftank is vaak het gevolg. Een ander voorbeeld is de situatie waarbij met werkmaterieel een aanvoerleiding van een raffinaderij werd stukgetrokken en tienduizenden liters olie in de grond wegstroomden.”

Asbest

Vooral de incidentele risico’s, zoals het na een brand vrijkomen van asbest of verontreiniging van het bluswater, worden volgens Meeùs onderschat. “Op zichzelf hebben gevaarlijke stoffen als brandstoffen, verf en verdunningsmiddelen niet meteen een schadelijke uitwerking. Maar als ze door bijvoorbeeld een brand met elkaar in aanraking komen, kunnen de gevolgen en de daaruit voortvloeiende claims enorm zijn.”

Reageer op dit artikel