nieuws

‘Biobitumen’ alternatief voor aard olieproduct

bouwbreed Premium

Bitumen op basis van biologische grondstoffen is technisch gelijk aan producten uit aardolieproducten. Bedrijven lijken daar nog niet van overtuigd. Een goede marketingcampagne kan helpen. Aardolie raakt op, waardoor bitumen steeds duurder wordt. Lignine, een organische polymeer dat in onder meer bomen voorkomt, wordt dan een goed alternatief, denkt voorzitter Ton Runeboom van het Platform […]

Bitumen op basis van biologische grondstoffen is technisch gelijk aan producten uit aardolieproducten. Bedrijven lijken daar nog niet van overtuigd. Een goede marketingcampagne kan helpen.

Aardolie raakt op, waardoor bitumen steeds duurder wordt. Lignine, een organische polymeer dat in onder meer bomen voorkomt, wordt dan een goed alternatief, denkt voorzitter Ton Runeboom van het Platform Groene Grondstoffen. Lignine blijft als afval achter na de productie van cellulose uit houtpulp. Het gaat om grote hoeveelheden, vertelde hij in Alphen aan den Rijn op het Latexfalt Congres 2011: een boom gaat voor ongeveer de helft op aan cellulose. Jaarlijks blijft er in de papierindustrie alleen al ruim 50 miljoen ton over. De hoeveelheid lignine is voor ruim 80 procent om te zetten in bitumen.

Er wordt al langer onderzoek uitgevoerd naar alternatieven voor ‘fossiele’ bitumen. De Zwitserse wegenbouwer Colas promoot zijn Ecopave op basis van harsen. Ook Shell doet onderzoek naar harsen als basis voor bitumen. “Harsen zijn echter duurder dan lignine”, meent Runneboom. De biologische oorsprong heeft geen technische gevolgen. “Wel organisatorische: bedrijven moeten in de slag met partijen buiten hun kring.”

En dan is er nog het afwijkende karakter van biobitumen. “Acceptatie van dit product vergt de inzet van een goede marketeer”, vindt Runneboom. “Leveranciers moeten klanten die per se conventionele producten willen, bitumen uit aardolie kunnen blijven leveren.” Fabrikanten die biobitumen willen maken, doen er goed aan een mengproduct te fabriceren uit deels fossiele en deels biologische grondstoffen.

Afnemers die al dan niet op voorschrift van hun opdrachtgever biobitumen willen, betalen er een toeslag voor. Dit ‘massabalanssysteem’ wordt volgens Runneboom ook in andere bedrijfstakken toegepast naar volle tevredenheid van alle gebruikers. De meerkosten bedragen op dit moment 5 tot 10 procent. De koper krijgt met de toeslag het bewijs dat ‘groene’ bitumen zijn gekocht.

VBW Asfalt deed vermoeiingsproeven met vijf bitumenmonsters. Daaruit bleek dat het vermoeiingsgedrag van de onderzochte bitumen nogal uiteenliep. “Dat heeft dan ook weer gevolgen voor de asfaltmengsels waarin ze worden verwerkt en dus voor de levensduur van de wegdekken die ermee worden gemaakt”, stelt Arian de Bondt van VBW Asfalt. De uitkomsten pleiten volgens hem voor een volledig vermoeiingsonderzoek naar alle merken bitumen die in Nederland worden gebruikt.

Lagere CO2-uitstoot

Biobitumen helpen de CO2-last van wegenwerken te verminderen. Dat past weer in het streven van Rijkswaterstaat om de CO2 die bij onder meer verhardingen vrijkomt in vijf jaar tijd te halveren, meent Ton Runneman van het Platform Groene Grondstoffen. Momenteel komt volgens Rijkswaterstaats programmadirecteur Duurzaam en Veilig Annette Augustijn bij werk aan de weg jaarlijks ruim 0,9 miljoen ton CO2 vrij. De uitvoeringsorganisatie voert binnenkort de CO2-prestatieladder van ProRail in. In de loop van dit jaar wilde dienst duurzaam inkopen via ‘milieuprestatie-indicator’ Dubocalc.

Reageer op dit artikel