nieuws

Bij hoge uitzondering nieuwe kantoren

bouwbreed

Alleen bij hoge uitzondering zullen er nog nieuwe kantorenlocaties worden aangewezen. Dat schrijft minister Schultz in haar Actieprogramma Aanpak Lege Kantoren. Maar liefst een op de zes vierkante meters kantoorruimte staat leeg. Dat is geen conjuncturele leegstand, maar structureel. De kans dat daar nog gebruikers voor komen, is uiterst gering, weet Schultz uit de vorig […]

Alleen bij hoge uitzondering zullen er nog nieuwe kantorenlocaties worden aangewezen. Dat schrijft minister Schultz in haar Actieprogramma Aanpak Lege Kantoren.

Maar liefst een op de zes vierkante meters kantoorruimte staat leeg. Dat is geen conjuncturele leegstand, maar structureel. De kans dat daar nog gebruikers voor komen, is uiterst gering, weet Schultz uit de vorig jaar gehouden Kantorentop. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. Sterker nog, de verwachting is dat de kantorenwerkgelegenheid vanaf 2020 zal dalen. Dat komt mede door nieuwe trends als het nieuwe werken. Het is voor de minister reden om een rem te zetten op nieuwe kantoren.

De oplossing ziet zij in gerichte acties die deels van de markt en deels van de overheid moeten komen en meestal van beide partijen samen. Een van de belangrijkste onderdelen is de transformatie van leegstaande panden. Daar zijn al ervaringen mee opgedaan, maar die hebben geleerd dat er nog belemmeringen zijn.

Transformatie

Daarom komen er tien experimenteergebieden voor herontwikkeling, herstructurering, transformatie, sloop en onteigening. In die gebieden moeten overheden en marktpartijen samen kijken naar het bestaande en naar een nieuw instrumentarium. De ervaringen moeten uitmonden in aanbevelingen voor de aanpak van bovengemiddelde leegstand voor financiering en fiscale en juridische aspecten.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat samen met dat van Financiën tegelijkertijd een verkenning uitvoeren naar de invloed van de huidige regelgeving op de mogelijkheden van herstructurering en transformatie. Daarbij zullen in elk geval de interne verrekening van kosten van leegstand, de (fiscale) boekwaarden en afschrijvingen worden meegenomen. Het zijn punten die onder meer door het Utrechtse transformatieteam al eerder als knelpunten waren gesignaleerd.

Daarnaast wil Schultz meer inzicht hebben in de regionale behoefte en de beschikbare plancapaciteit. Dat moet leiden tot een visie op de vraagontwikkeling. Daarop moet de plancapaciteit worden aangepast.

Provincies zullen vervolgens in overleg met gemeenten afspraken moeten maken over de regionale planning. Die moet uiterlijk 1 december dit jaar af zijn. Intussen kijkt het rijk samen met de VNG naar de juridische mogelijkheid en de risico’s om harde plancapaciteit te reduceren.

Reageer op dit artikel