nieuws

Bestuurders eens over Meinerswijk

bouwbreed

De uiterwaard bij Meinerswijk wordt veiliger en mooier. Bestuurders van de gemeente Arnhem, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn het eens over de manier waarop de Nederrijn meer ruimte krijgt bij Meinerswijk. Een deel van de uiterwaard bij Arnhem krijgt weer een open verbinding met de Rijn, de zomerkade bij de Plas van […]

De uiterwaard bij Meinerswijk wordt veiliger en mooier. Bestuurders van de gemeente Arnhem, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn het eens over de manier waarop de Nederrijn meer ruimte krijgt bij Meinerswijk.

Een deel van de uiterwaard bij Arnhem krijgt weer een open verbinding met de Rijn, de zomerkade bij de Plas van Bruil wordt verwijderd. De in de volksmond Groene Rivier genoemde strook langs het water wordt gedeeltelijk ‘blauw’. Zo krijgt de rivier bij Arnhem meer ruimte. Bij toekomstig hoogwater daalt hierdoor de waterstand met 7 centimeter.

Naast het vergroten van de veiligheid bij hoogwater, krijgen de herinrichting van het gebied, natuurontwikkeling, cultuurhistorie en recreatiemogelijkheden extra aandacht. Na afronding van de werkzaamheden in 2015 is Arnhem een vernieuwd natuurgebied rijker.

De maatregel bij Meinerswijk is één van de ruim dertig maatregelen die worden genomen in het kader van Ruimte voor de Rivier. In dit rijksprogramma werken regio en Rijk samen om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater.

Reageer op dit artikel