nieuws

Bedrijfsleven lijkt tevreden over wet

bouwbreed

Het bedrijfsleven reageert positief op de eerste indrukken van de aanpassingen in de Aanbestedingswet.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland vinden de plannen van minister Verhagen om de Aanbestedingswet te verbeteren een doorbraak voor het midden- en kleinbedrijf. “De voorstellen vergroten de kansen voor het mkb om overheidsopdrachten binnen te halen en verlichten de administratieve lasten voor bedrijven.” Ook MKB Infra heeft een positieve eerste indruk van de wijzigingsvoorstellen.

Verhagen lijkt aan veel wensen van de ondernemersorganisaties tegemoet te zijn gekomen. Zo verplicht de minister dat aanbestedende diensten vergelijkbare opdrachten meewegen als zij vragen om een referentieproject. Nu eisen opdrachtgevers vaak ervaring met exact identieke projecten. Dat beperkt de groeimogelijkheden en toegang tot opdrachten van ondernemers. De competentie moet daarom zwaarder tellen. “Een aannemer die eerder een viaduct heeft gebouwd, zal ook in staat zijn een brug te bouwen”, betoogt de minister. Daarnaast zijn de termijnen van het wetsvoorstel aangepast. Een verklaring van goed gedrag is straks twee jaar geldig, daarmee gaat hij verder dan het wetsvoorstel dat de termijn op één jaar stelt. Nu vragen opdrachtgevers vaak nog om een verklaring die niet ouder is dan drie of zes maanden. Ook de evaluatietermijn is verkort van vier naar twee jaar.

Aanpassingen in de Aanbestedingswet

Reageer op dit artikel