nieuws

wetenschap Nieuwe BIM functioneert prima

bouwbreed

Op de BouwBeurs vond de vierde BIMCaseweek plaats. Het werken met een Bouwwerk Informatie Model (BIM) werd tot het uiterste beproefd. De doelstelling van de BIMCaseweek is het verdiepen van de BIM-kennis bij de deelnemers. Iedereen in de bouw kan profiteren van werken met BIM. Toch gebeurt het maar mondjesmaat. Wat zit daarachter?

De drie meest genoemde mythes rond BIM- en hun weerleggingen.

1. ‘BIM betekent allemaal in hetzelfde model werken.’

Voorlopers werken met hun eigen BIM model dat ze dynamisch delen met ketenpartners. Dat betekent dat ze binnen hun eigen systeem werken en hun model en data uploaden naar een centrale BIMserver. Deze server koppelt de gegevens van alle ketenpartners aan elkaar en zorgt ervoor dat iedereen uit dezelfde data put. Internationale afspraken over hoe BIM modellen uitgewisseld kunnen worden zijn tegenwoordig veel beter en stabieler dan een paar jaar terug.

2. ‘BIM betekent voordeel voor de ene, maar nadeel voor de andere partij.’BIM zou de faalkosten in de bouw drastisch terug kunnen brengen, doordat slimme ict het mogelijk maakt in een eerder stadium een geïntegreerder beeld te krijgen van de bouw dan voorheen. BIM vergroot de afstemming en informatiedeling tussen de architect, constructeur en overige betrokken partijen in de bouw. Er is door de jaren heen een beeld ontstaan dat BIM geld en tijd kost in de voorbereiding terwijl alleen de uitvoerende partijen daar profijt van hebben. Ondertussen weten BIM gebruikers dat BIM ook tijdens het ontwerp al efficiëntie en tijdswinst oplevert. Praktijkgebruikers van vandaag maken goede afspraken over de verdeling van de kosten en de baten.

3. ‘Het gaat zo toch ook goed?’

Klopt. Maar het kan beter. We moeten blijven werken aan innovaties in de bouw. BIM maakt het mogelijk om alle relevante informatie gedurende het gehele bouwproces centraal op te slaan in een digitaal gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt. Met BIM modelleren ontwerpende partijen bouwelementen alsof het om lego gaat. Inzichtelijker, geavanceerder, efficiënter. Hierdoor kunnen we weer tijd en aandacht geven aan de vakinhoudelijke kennis van bouwers.

Voor wie het zien en horen wil, is nog een wereld te winnen. Vergeet wat u tot nu toe dacht te weten over BIM, ga ermee aan de slag en profiteer van de voordelen die BIM u nu al kan leveren!

Initiatiefnemer van BIMserver.org en projectleider bij TNO

Directeur van ZEEP architecten, dat sinds een paar jaar intensief met BIM werkt

Reageer op dit artikel