nieuws

wetenschap Akoestische problematiek

bouwbreed

De kwaliteit van de gebouwde omgeving staat bij de overheid en overige bij de bouw betrokkenen hoog in het vaandel. Elk nieuw gebouw moet duurzaam zijn, een laag energieverbruik hebben en bovendien de gezondheid en het comfort van zijn gebruikers dienen. Op termijn is het zelfs verplicht de energetische kwaliteit van een woning bij de verkoop via een label kenbaar te maken. Maar hoe staat het met de akoestische kwaliteit?

Sinds de invoering van de Wet geluidhinder in 1979 is geluidsoverlast een regelmatig terugkerend item. Maar heeft de wetgeving iets opgeleverd? Is ons denken veranderd? We weten heel goed hoe we de akoestische kwaliteit in onze gebouwde omgeving moeten beheersen, maar we hebben er vaak geen geld voor over of denken dat het allemaal wel losloopt. Economische principes waren veelal bepalend voor de uiteindelijke akoestische kwaliteit. Nog altijd is een ankerloze spouwmuur geen vanzelfsprekende zaak bij woningbouw. In het geval van een gebouw met een culturele functie is de akoestische kwaliteit een evident onderdeel van het technisch programma van eisen. De uitvoeringsruimte moet een excellente akoestiek hebben, in deze ruimte mag geen overlast van de omgeving ondervonden worden en activiteiten in de inrichting mogen geen overlast veroorzaken voor de omgeving. Eenvoudige regels die makkelijk gebagatelliseerd worden als er kosten mee gemoeid zijn. Wel betreft het vaak een type gebouw dat veelal moet dienen als een architectonisch icoon of landmark. Hier ontmoeten de architect en akoestisch adviseur elkaar. Spraakmakende ontwerpen staan in de spotlights en alle aspecten komen daarbij veelal voor het voetlicht, zo ook de akoestische. Het is met name dit soort projecten dat bij architecten de belangstelling voor akoestiek en geluid in het algemeen aanwakkert. De afgelopen jaren is het aantal studenten dat afgestudeerd is op een dergelijk type gebouw aanmerkelijk toegenomen.Los van de ontwikkelingen bij de groep geluid in Eindhoven is het opvallend dat op meerdere plaatsen het afgelopen jaar veel aandacht is gegeven aan space and architectureof ‘ruimte voor muziek’. Ook de multi-disciplinaire projecten bij de faculteit bouwkunde van de TU Eindhoven kenmerken zich door het aanbod met een duidelijk akoestische problematiek, die geintegreerd moet worden aangepakt.

Hoogleraar Architectural Acoustics

TU Eindhoven

Reageer op dit artikel